Австрия отказа да забрани напълно пушенето в заведенията

През месец април 2015 г. австрийското правителство обяви, че от май 2018 г. ще забрани напълно пушенето в заведенията и ресторантите. От 2009 г. до момента в страната действа законова забрана за пушене на обществени места, но тя предвижда редица изключения за кафенета и ресторанти, разполагащи със съответната климатична инсталация, или в питейни заведения, разположени на площ под 50 квадратни метра.

Сега обаче, след преговорите между Австрийската народна партия (АНП) на Себастиан Курц и водената от Хайнц-Кристиян Щрахе „Партия на свободата на Австрия”, планираната забрана се отлага за по-късен етап. Същевременно обаче са предприети мерки за превенция на тютюнопушенето сред младите хора. Двете партии са постигнали съгласие допустимата възраст за употребата на цигари да бъде увеличена от 16 г. на 18 г. Тютюнопушенето ще е забранено в лични автомобили, в които се возят лица под 18-годишна възраст

Всъщност в ЕС няма единна правна рамка за регулиране на правилата за тютюнопушене. Основният документ в тази връзка е ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 година за среда без тютюнев дим (2009/C 296/02). Чрез нея Съветът препоръчва на държавите-членки да осигуряват ефективна защита от излагане на тютюнев дим. Приемането на конкретни законодателни мерки обаче остава в пълномощията на всяка държава-членка. Ето защо е некоректно да се твърди, че ЕС налага забраната за тютюнопушене. Това технически не е вярно.

През февруари 2013 г. Комисията изготвя работен документ относно прилагането на Препоръката на Съвета от 30 ноември 2009 г. В него много подробно се разглежда актуалното законодателство на държавите-членки във връзка с правилата за тютюнопушене и се дават общи бележки и препоръки относно възможните начини за тяхното уеднаквяване.

Български самолет се приземи аварийно заради световно известен модел

Be the first to comment

Вашият коментар