Властите в Испания започват борба с временната трудова заетост

Властите в Испания започват борба с временната трудова заетост. Министърът на труда и социалната сигурност Фатима Банйес заяви вчера, че има предложение Инспекцията по труда да увеличи санкциите за фирмите, чиито служители са назначени с временни трудови договори без основателни причини, съобщава вестник „ABC”.

Министърът на труда и социалната сигурност представи предложението пред Комисията по труда и сигурността в Долната камара на парламента, според което всяка фирма, която не може да посочи основателни причини за всеки сключен временен трудов договор ще бъде санкционирана. По този начин правителството смята да промени действащата система и да се центрира в нарушенията, от които страдат трудещите се.

„Целта ни е да не се злоупотребява с временната трудова заетост”, заяви Фатима Банйес.

Увеличаването на санкциите ще бъде въз основа на проучване, което ще бъде направено от синдикатите и работодателите за всеки сектор по отделно с цел максимално да се намали неоснователното подписване на непостоянни трудови договори.

Новото предложение се добавя към другите такива, които вече са предадени на социалните партньори (синдикати и работодатели):

  1. намаляване на видовете трудови договори до три: постоянен, временен и договор за обучение;
  2. увеличаване на обезщетението за уволнение при срочните трудови договори с 12, 16 и 20 дни за всяка година, в която е извършвана трудова дейност.

Министър Бенйес заяви, че в рамките на този социален диалог са предложени мерки, с които да се подобри дуалното обучение и едната от тях е да се въведе дигитална платформа, посредством която своевременно да се излага информация за новите предложения в системата на заетостта.

Предлагат да се въведе единен социално-осигурителен номер за трудещите се в ЕС

Be the first to comment

Вашият коментар