Българин с българин не може да се разбере…

Преди 118 години, на 26.02.1899 г. чешкият историк и български министър на образованието проф. Константин Иречек публикува статия, в която описва народопсихологията на българина.

Ето извадки от нея:

… Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за благото на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо.

… За мен най-лошото в България, е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един другиму работата.

… Българин с българин не може да се разбере. Те все гръмогласят.

… България е с население 2 милиона души, което е разделено на три групи: бивши министри, настоящи министри и бъдещи министри.

… Българите са много мили с чуждите и бързо ги приемат за свои. Бедата обаче е там, че те много лошо се отнасят към своите си.

… Българите са много неопитни и самонадеяни; със своите детински неразбранщини бъркат развитието и бъдащността на Отечеството си.

…Всеки иска да стане министър. Във време, гдето всички трябва да се заловят за усърдна работа, за да уредят и възвисят Отечеството си, занимават се с дребни лични препирни. Свидетелство за това са тукашните вестници, които в Европа са съвършено без пример по своят си див език и стил. Няма възторг, няма самоотвержен патриотизъм, няма горещата любов за истината и за доброто, няма съгласие (рядко можеш да намериш тука няколко души приятели: единът мрази другия и няма по между им съгласие)….

Проф. Константин Иречек идва в България през 1879 г. по покана на Марин Дринов и Константин Стоилов, за да стане секретар на просветното министерство. В последствие става министър на образованието и директор на Народната библиотека.

25 годишния чех е роден във Виена и е израснал във високоинтелигентно семейство. Баща му бил министър, а дядо му, по майчина линия, Шафарик – голям славист и основоположник на тази наука. Защитил е докторат по история и е написал една подробна „История на България“. Иречек идва в България с голяма група свои сънародници- все изучени, инициативни и трудолюбиви хора, които искат само да помогнат на братята славяни да подредят следосвобожденска България.

Престоят му от 5 г. в България приключва с огромно огорчение. Прибира се в Прага и малко по- късно Пражкият университет го кани да стане ръководител на катедра. Така веднъж завинаги затваря тази страница от живота си и никога повече не стъпва на българска земя.

Днес едва ли можем да констатираме нещо по-различно за народа си. По-скоро би трябвало да сме се отърсили от мита, че българинът е велико нещо. Искахме да сме трандафори, но си останахме цървули. Реализмът за това какво представляваме и на къде вървим са ни още по-необходими днес. И пак се делим „на три групи: бивши министри, настоящи министри и бъдещи министри”. В 21 века обаче това не е просто съдба, а диагноза и национална трагедия.

Българите, които работят в чужбина вече са повече от тези в България

Най-богатият българин в света (видео)

Be the first to comment

Вашият коментар