Въвеждат в България европейска заповед за запор на банковите сметки в чужбина

запор на банковите сметки в чужбина

Служебният министър на правосъдието на Р.България Мария Павлова е направила предложение за Постановление на Министерски съвет, чрез което България окончателно да въведе прилагането на един от Регламентите на Европейския съюз. Става на въпрос за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела. Както вече worldbg.eu писа процедурата по издаването на европейска заповед на банковите сметки за трансгранични вземания е уредена в Регламент (ЕС) Nº655/2014

Мотивите към проекта са: „Регламентът установява европейска процедура при трансгранични дела, която дава възможност за ефикасно и бързо запориране на средства по банкови сметки. Наличие на трансгранично дело има, когато кредиторът е с местоживеене в една държава-членка, а съдът и банковата сметка, подлежаща на запориране, се намират в друга държава-членка или когато съдът, разглеждащ молба за заповед за запор, се намира в една държава-членка, а банковата сметка – обект на заповедта за запор, е в друга държава-членка. Производството по Регламента следва да е бързо и ефективно, поради което се налага определянето на единна точка за контакт, т.е. централизиран орган на национално ниво за получаване на искания за банкови сметки, който без забавяне ще предприема необходимите действия и ще предоставя исканата информация на запитващия съд. Функцията на информационен орган по чл. 14 от регламента поема Министерството на правосъдието”.

За целта се увеличава Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс от 40 лв. на 50 лв.

Увеличаването на таксите ще създадат необходимите нормативни предпоставки за ефективно прилагане на новия инструмент на ЕС, улесняващ трансграничното събиране на вземания, като същевременно ще се гарантира съразмерност и пропорционалност на таксите в двете тарифи, както и яснота относно техния размер, посочват от Министерство на правосъдието.

Българският парламент вече прие на второ четене промени на Гражданско- процесуалния кодекс за запор на банковите сметки в чужбина за натрупани дългове в България.

Запор на банковите сметки в чужбина за натрупани дългове в България