От 2018 г. наследниците подават данъчна декларация от името на починалите

От началото на 2018 г. наследниците ще могат да подават данъчна декларация от името на починалите си роднини. Това се вижда от сайта на НАП в България, където за първи път в менюто с видовете документи присъства и: „Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице”.

С тази данъчна декларация, която за момента не е задължителна, наследниците могат да декларират получените през 2017 година доходи на починалите лица в същите срокове, както всички останали данъкоплатци – до 30 април 2018 г. Ако обаче наследниците все пак не подадат въпросната декларация, Националната агенция за приходите ще може да изиска ревизия.

Наследниците трябва да попълнят гореспоменатата декларация и приложенията за различните видове доходи на починалото лице до датата на смъртта му.

Нововъведението цели починалото лице да изпълни гражданските си задължения и да не се превърне във вечен длъжник на българските данъчни власти.

Всеки собственик на жилище в България трябва да заяви в общината колко души живеят в него

Be the first to comment

Вашият коментар