Деклариране на договора за наем пред данъчните власти в Испания

Всеки частен договор има правна стойност, но не всеки е сключен според законовата база на държавата.

Не е задължително договорът да бъде написан на някаква специална бланка. Дори на обикновен лист хартия, с него да защитят правата си всяка от страните (собственик и наематели). Същото важи и за устния договор, тъй като и двата са сключени частно. Друго нещо е, когато трябва договора да се представи пред съд или пред някоя служба за данъчни или юридически облекчения. Тогава договорът следва да е регистриран в съответната служба и администрацията да е наясно за съществуването му. През цялото време на валидност на договора, наемателят трябва да събира всички документи, с които може да докаже, че е живял там- разписки за платен наем, фактури за платени консумативи и т.н.

Декларирането на договора е в интерес и на наемателя, и на наемодателя.

За да бъде изряден един договор за наем, трябва да бъдат изпълнени следните стъпки:
1. Депозит. Депозитът е стойността на наема за един месец и наемодателят трябва да го депозира като гаранция в жилищната агенция (agencia de vivienda) в съответната автономна област. Наемателят има право да провери дали имотът е законно регистриран в тази агенция.
2. Гаранция: Гаранцията се депозира в банка, която издава документ за депозита (гаранцията не е задължителна, но се препоръчва, за да се избегнат бъдещи отговорности за неизпълнение на част или целия договор).
3. Регистрация на договора в имотния регистър. Тази регистрация не е задължителна, но ако все пак се направи, то ITP (данъка за даване на жилища под наем) се заплаща от наемателя. При необходимост тя позволява на собственика на имота да изхвърли наемателя по бързата процедура в рамката на 10 дни, но също така предпазва наемателя да бъде изхвърлен от банка ако, ипотеката не е обслужвана правилно от собственика.

Наемодателят няма право да принуждава наемателя да плати данъка за даването на имота под наем, но ако наемателят приеме тази клауза в договора трябва да изиска разписката за направените разходите. Важно е да се знае, че общинският данък на имота (IBI) не може да бъде приспадан от данъка върху доходите (IRPF). При определени обстоятелства може да се приспадне само наема. За целта е необходим кадастралния номер на имота и наличието на депозит в жилищната агенция (agencia de vivienda) в съответната автономна област.

Как се разбира дали договорът за наем е законен и деклариран пред данъчните власти?
1. Проверка дали депозитът е деклариран в жилищната агенция (agencia de vivienda) в съответната автономна област. Наемателят може да направи проверката по интернет или на място в жилищната агенция (agencia de vivienda) в съответната автономна област.
2. Проверка дали договорът е регистриран в Имотния регистър в съответната автономна област.
3. Проверка дали се приспада наема от данък общ доход: прави се в данъчната агенция, представяйки кадастралния номер на жилището, че е под наем.

Ако се установи, че наемодателят не е декларирал имота пред данъчните власти, се подава сигнал за това.

Източник: OCU

Жилище под наем- какво трябва да плаща наемателят и какво наемодателя.

най-умният човек на планетата
НАЧАЛО

Най-умният човек на планетата е българка

24/01/2017 WORLD BG

Най-умният човек на планетата е Даниела Симидчиева от Благоевград. Тя продължава да държи световния рекорд за най-висок коефициент на интелигентност. През 2004 година тя е показала завидни познания на теста „Менса”- Световната организация на хората Последни

БЪЛГАРИЯ

Българското правителство улесни наемането на чужденци на работа

11/06/2017 WORLD BG

България улесни наемането на чужденци на работа. Чрез промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата мобилност, българският парламент облекчи процедурата за наемане на работници от чужбина. Чрез направените промени се цели да бъдат Последни

НАЧАЛО

Защо в българското знаме има бяло, зелено, червено

03/03/2017 WORLD BG

Това е една история, която я няма в учебниците. Пропусната от недоглеждане или от хроничния ни проблем да забравяме историята си. Кой, кога, как и защо създава българския трикольор? Създаването му преплита три държави, две Последни

Leave a Reply