Формалности и документи при регистрация на автомобил в ЕС

регистрация на автомобил

Където и да живеете в ЕС, трябва да наравите регистрирация на автомобил си в страната , в която обикновено живеете или пребивавате постоянно.

По принцип не можете да регистрирате колата си в страна , в която имате второ жилище или къща за почивка.

Няма общ за целия ЕС закон за регистрацията на автомобили. Следната информация отразява практиките в много страни членки.

За да регистрирате колата си, трябва да подадете следните документи:

1. Сертификат за съответствие за нови автомобили:
Издава се от производителя и доказва, че техническите характеристики на автомобила отговарят на стандартите за безопасност и опазване на околната среда. Може да бъде европейски ( ЕО) или национален.
Сертификат на ЕО за съответствие – валиден във всички страни на ЕС

Ако колата ви има валиден сертификат на ЕО, националните власти не могат да изискват допълнителна техническа документация, освен ако колата не е била променяна, след като е напуснала завода (в такъв случай те могат да поискат тя да премине нова процедура на одобрение).
Национален сертификат за съответствие – валиден само в страната , в която е издаден.
По принцип се издава за автобуси, камиони, ванове, ремаркета и за коли, специално пригодени за нуждите на клиента преди май 2009 г., или за ретро автомобили.
Ако колата ви вече е регистрирана и я преместите в друга страна от ЕС, властите там често изискват допълнителни технически проверки или сертификати, преди да я регистрират.

2. Свидетелство за регистрация за вече регистрирани автомобили
Когато искате да регистрирате вече регистриран (от вас или от предишния собственик) автомобил в друга страна от ЕС, трябва да представите предишното свидетелство на отговарящите за регистрацията органи.
В него има полезна информация за автомобила, така че регистрацията ще бъде по-бърза и ефикасна.

3. Доказателство за валидна застраховка
Когато регистрирате колата си, ще трябва да представите доказателство, че тя е застрахована.
Органите трябва да приемат застраховка от всяка застрахователна компания, която:
• е установена в съответната страна или има представителство в нея;
• няма представителство, но има право да предоставя услуги в страната.

4. Доказателство за собственост
Може да поискат от вас да докажете, че сте законният собственик на автомобила. На използваните като доказателство фактури за покупка трябва ясно да е посочен ДДС номерът на търговеца на автомобили.

5. Доказателство за платен ДДС
При регистрирането на автомобили националните власти имат право да проверяват дали е бил заплатен ДДС в необходимия размер.
Правилата за ДДС са различни в зависимост от това дали автомобилът е нов или употребяван и дали сте го купили от професионален търговец или от физическо лице.
За целите на ДДС се приема, че даден автомобил е употребяван, ако е в движение от повече от 6 месеца и е изминал повече от 6000 км.
Ако купувате нов автомобил от търговец в една страна от ЕС, но го регистрирате в друга, в която живеете или се премествате, трябва да платите ДДС само във вашата страна на пребиваване.
За да избегнете двукратно плащане на ДДС и за да не се налага да искате възстановяване по-късно, кажете на продавача, че смятате да регистрирате автомобила в друга страна от ЕС.
Ако купувате използван автомобил от физическо лице, не трябва да плащате ДДС в която и да е страна.
Ако купувате употребяван автомобил от търговец на автомобили „втора ръка „, ще ви начислят ДДС, но само върху печалбата, получена от продажбата на използвания автомобил. Този ДДС няма да бъде отбелязан във фактурата. Няма да се налага да плащате ДДС за тази покупка в страната, в която отивате.

6. Доказателство за техническа изправност
Властите в страната, в която искате да регистрирате автомобила си, може да поискат той първо да премине технически преглед.
Въпреки това те са задължени да признаят талон за технически преглед, издаден от друга страна от ЕС.

7. Заплащане на регистрацията на автомобила/пътен данък
Няма общ за целия ЕС закон за регистрацията на автомобили и пътния данък. Ще трябва да заплатите тези данъци и такси според изискванията на закона в страната, в която живеете или се премествате.
Може да имате право на освобождаване от таксата за регистрацията на вашия автомобил, когато се премествате в друга страна, ако отговаряте на съответните условия и срокове.
Преди да се преместите в новата си страна на пребиваване, свържете се с националните власти там.

Източник: Вашата Европа

Регистрация на автомобил в ЕС

Честота и подробности за техническите прегледи

Be the first to comment

Вашият коментар