Държавни и автономни помощи за наем на жилище в Испания

Имаше един период от време, когато помощи за наем се отпускаха постоянно и не беше трудно да се покрият критерийте за получаването им. Сега вече не е така, въпреки че става все по-трудно да се плаща за прилично жилище.

Премахването на основния доход за еманципация като основен критерии беше разочарование. Но пък добрата новина е, че държавният план за отдаване на празните жилища под наем е бил удължен до 2017 г. Той улеснява както достъпа, така и престоя в жилището под наем на тези групи от населението, които разполагат с ограничени икономически средства.

От своя страна, автономните области също имат програми за субсидиране на гражданите, живеещи под наем. Те се управляват от регионалните правителства и за това всяла автономна територия поставя различни изисквания и отпуска различни суми по тези програми.
Видове помощи в Испания:

Държавна помощ:
Държавният план за отдаване на празните жилища под наем е удължен до 2017 г. с цел допълнително подпомагане в погасяването на наема на гражданите, които не разполагат с достатъчно финансови средства.

Предимства на тази помощ:
Тази субсидия е на стойност 40% от годишния платен наем от наемателя, с лимит 2 400 евро на година и на жилище.
Изплащането на тази помощ се извършва ежемесечно според пропорционалния дял от наема за цялата година. Поради това сумата не може да надвишава максималния размер на 200 евро.

Държавата лимитира общите изисквания за отпускането на такава помощ, които се дооформят според законите на всяка автономна област.

Общи изисквания за достъп до тази помощ:
– желаещият гражданин трябва да е титуляр или да фигурира като наемател в договора за наем на жилище. Въпросният договор трябва да е подписан според изискванията на Ley de Arrendamientos Urbanos.
– наемателят трябва обичайно или постоянното да живее във въпросното жилище.
– доходите на хората, които имат, или ще имат, обичайно или постоянно местожителство в наетото жилище, независимо дали фигурират или не в договора за наем, трябва да се декларират в съответствие с разпоредбите на параграф 2 (б) член 6. Този параграф определя тавана на доходите на семейната единица и дава достъп до помощите, предвидени в параграф 5 на член 12 или, по изключение, до 3 пъти минималната работна заплата, както е разпоредено в раздел 7 на същия член. Правителствата на автономните области могат да поставят и други лимити.
– Наемът на жилището да не надвишава 600 евро на месец. И тук правителствата на автономните области могат да поставят и други лимити.

Специфични помощи в автономните области:
Всяка автономна област има своя собствена политика относно помощите за наем на жилище, което се намира в рамките на техните територии.

Ето службите, към които можете да се обърнете за повече информация:

Andalucia
Baleares
Valencia
Galicia
Extremadura
Cantabria
Castilla y Leon
Madrid
Murcia
Canarias
Castilla la Mancha
Aragon
La Rioja
Euskadi
Navarra
Asturias
Melilla
Ceuta

Be the first to comment

Вашият коментар