Европейската комисия завежда дело срещу България

Европейската комисия заяви, че дава под съд България, защото не е изпълнила задължителното изискване на ЕС по сигурността на личните документи. Нашата страна не е изработила необходимото звено за контакт, с което да стане възможен обменът на информация с останалите страни- членки на съюза, както го изисква европейското законодателство. Това звено служи за обмен на лична информация на гражданите като: изображения на пръстовите отпечатъци, които са заложени в българските електронни паспорти и разрешенията за пребиваване на чужденци, граждани на държави извън ЕС.

С неизпълняването на това изискване, България не дава възможност за сигурен достъп на останалите членки на ЕС до биометричните данни на гражданите, които са заложени в цифров вид в чиповете на българските паспорти.

Само чрез обмен на сертификати между единните звена за контакт е възможно да се предотврати неразрешения прочит на информацията.

БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ

Испания е приела само 4% от квотата за сирийските бежанци

17/12/2016 WORLD BG

Правителството се беше ангажирало в рамките на две години да приеме 17 337 бежанци по програмата на ЕС за заселване на мигрантите, заляли Европа. Според доклад на Intermón Oxfam до момента Испания е взела само Последни

ЛЮБОПИТНО

Турция откри 14 километровия тунел под протока „Босфор”

21/12/2016 WORLD BG

В понеделник Турция откри най-дълбокия подводен тунел в света, който се казва „Евразия“, и свързва Азия с Европа под протока „Босфор” Тунелът „Евразия“, построен на 106 метра под водата, е на два етажа и е Последни

ЛЮБОПИТНО

Островът, който 6 месеца принадлежи на Испания и 6 месеца- на Франция

01/08/2017 WORLD BG

Островът, който 6 месеца принадлежи на Испания и 6 месеца- на Франция се намира между градовете Irún и Hendaya, по средата на река Bidasoa, която разделя двете държави. Казва се Острова на фазаните (Isla de Последни

Leave a Reply