Ще отпадне ли ЕГН-то от българските лични документи?

Ще отпадне ли ЕГН-то от българските лични документи, както това стана в Германия и Унгария? Този въпрос започва да се задава все по-често сред юристите. Единният граждански номер, който е въведен през 1977 г. се издава на всеки български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец може да се окаже противоконституционен заради противоречие с законодателството за защита на личните данни.

В България ЕГН-то служи за административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН се получава при раждане в лечебно заведение или впоследствие – при издаването на акт за раждане. Еталонодържател на ЕГН е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) към Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО).

Юристи го определят като т.нар. „Ключ Nº5”, който може да отключи всяка ключалка.

Александър Кашънов, адвокат по програма „Достъп до информация” каза по БНТ:

„ЕГН-то фигурира навсякъде. Точно заради това и заради това, че лесно могат да бъдат извадени такива данни и да бъде профилиран даден човек, е желателно то да бъде премахнато”.

Премахването на ЕГН-то е сложна и скъпо струваща реформа. Ако се стигне до нея, тя трябва да се извърши внимателно и в дълъг период от време, тъй като страшно много регистри са основани въз основа на този персонален номер. Радикалното му премахване, обаче, може да доведе до заличаване на историята на хората или на части от нея.

Първите шест цифри от българското ЕГН обозначават датата на раждане. Следващите три са уникална комбинация от цифри за деня-число от 0 до 999, а последната от тези три, показва пола- четна за мъж и нечетна за жена. Десетата цифра е контролна, така че ЕГН-то се формира изцяло по електронен път.

Издаване на български акт за раждане на дете, родено в чужбина

Справка за верността на българските лични документи и ЕГН

Често задавани въпроси относно българските лични документи

БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ

Издирват безследно изчезнал в България тир с испанско месо (видео)

12/09/2017 WORLD BG

Тир с испанско месо е безследно изчезнал в България. Тази безумна история се е случила на родна земя, разказва Сашо Диков в предаването си по телевизия BiT. Потърпевшият е Пламен Георгиев, наш сънародник, който е Последни

БЪЛГАРИЯ

И България обмисля премахване на двойното гражданство

22/04/2017 WORLD BG

Подкрепата, която получи Ердоган от турците, живеещи в Европа постави на дневен ред въпроса с двойното гражданство. Оказа се, че турската диаспора на стария континент не се интегрира в демократичните общества и е по-благосклонна за Последни

ОБЩЕСТВО

Българка роди на остров Бали по време на изригването на вулкана

28/11/2017 WORLD BG

Българка роди на остров Бали по време на изригването на вулкана. Новороденото момиченце ще носи красивото име Аурора, а майка му се била зарекла, че ще роди тогава, когато изригне вулкана. Така и станало. Ирена Последни

Be the first to comment

Вашият коментар