Властите в България започнаха да конфискуват гробове

Властите в България започнаха да конфискуват гробове.

През 2015 година в България е влязла Наредба за гробищните паркове. Според нея ако наследниците на починалия не са заплатили необходимата такса за запазването на гроба, то властите го отнемат и го предоставят за нови погребения .

Според действащия закон след погребването на починалия, наследниците имат право да използват гроба безплатно само през първите осем години. След това има два варианта:
– Наследниците да закупят гробното място за срок от 15 години, което ще им струва 155 лева
– Наследниците да закупят гробното място за вечни времена и това ще им струва 570 лева.

Предприемането на мерки относно гробните места се налага поради многото запустели гробове, за които никой не полага грижи, тъй като близките на покойниците нямат възможност или са в чужбина. А в същото време има голям недостиг на гробове. Според управляващите решението на проблема е горепосочената Наредба, която влиза в сила при такива случаи. Властите отнемат гробното място, предоставят го за друго погребение, а тленните останки на предишния починал ги погребват на същото място.

За година и половина само в София са конфискувани 109 гробни места.

В някои общини има предложение да се изградят специални стени, в които да се полагат изтлелите останки на починалия, чиито гробно място се предоставя отново.

Регистриране в България на смърт на български гражданин, настъпила в чужбина

Съобщeние на МВнР относно издаването на акт за брак, раждане или смърт в чужбина

Be the first to comment

Вашият коментар