Изменението на два закона ще бъде голямо улеснение за българите в чужбина

Изменението на два закона ще бъде голямо улеснение за българите в чужбина. Това са: Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове и Закона за българските лични документи.

    1. С измененията в първия закон се цели документите, издавани от общинските администрации, да бъдат легализирани с апостил от областните администрации, вместо от МВнР, за да се спестяват трудности на гражданите, разходи и път. Административните услуги за граждани, извършвани от Службата за заверки и легализации на документи към дирекция „Консулски отношения“ на МВнР, вече могат да се заплащат и с банкови карти.
    2. С измененията във втория закон българското правителство цели въвеждането на възможността български личен документ да бъде получен извън страната чрез ползване на пощенска или куриерска услуга. Ако нашият сънародник подаде лично заявление в консулската служба, ще може да си получи готовия документ на домашния адрес в чужбина. А ако се възползва от електронната бланка за подаване, ще трябва да отиде до нашето представителство пак веднъж, за да го получи. Това значително ще улесни гражданите, ще спести време и пари. В момента те пътуват понякога хиляди километри, и то по два пъти, за да сменят изтеклия си документ.
  • Валидността на паспорта да стане 10 години, а не 5, както е в момента. Първо, това е практиката в повечето държави, и второ, отново ще спести много време и нерви. Да се намалят и сроковете за изготвяне на документите, заявени в чужбина: обикновената поръчка ще става за 45, а не за 90 дни, а бързата – за 30, а не за 60 дни.
  • таксата за издаване на временен български паспорт в чужбина да бъде намалена с една четвърт. Така от 1-ви януари временните български паспорти, издавани в чужбина ще струват 50 евро вместо 67.
  • намаляване на таксата за издаване на свидетелство за съдимост при подадено в чужбина заявление. Сега услугата е 20 евро, таксата ще бъде намалена на 10 евро. Към настоящия момент заявленията, които постъпват в дипломатическите и консулските представителства на България в чужбина, се изпращат по електронен път. Таксите трябва да съответстват на разходите, а те са намалели чувствително – в момента само готовите свидетелства за съдимост се връщат в дипломатическите ни и консулски представителства за връчване на гражданите с дипломатическа поща.
  • да бъдат поставени ПОС терминали във всички задгранични представителства на България и срокове услугата за плащане по електронен път ще бъде преобладаваща. До момента вече има такива в Атина, Рим, Хага, Милано.

Нови лични карти и паспорти от началото на 2018 г.

удължават
НАЧАЛО

Удължават с още три месеца извънредния граничен контрол в Шенгенското пространство

02/02/2017 WORLD BG

Европейската комисия препоръчва да се удължи с още три месеца извънредния контрол на някои вътрешни граници на Шенгенското пространство. Това решение беше обявено в сряда от водещата институция на Европейския съюз. „Днес Европейската комисия препоръча Последни

българите в Испания
БЪЛГАРИЯ

29 470 българи са емигрирали от България през миналата година

08/12/2016 WORLD BG

29 470 души са емигрирали от България през 2015 година, като 52,1% от напусналите са мъже. Емигрантите на възраст между 20-39 години са 43,6%, а 40-59-годишните са 25,3%. Напусналите на възраст под 20 години са Последни

2016
БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ

Мариано Рахой: „2016 бе година на несигурност и политически вълнения в Испания“

30/12/2016 WORLD BG

Премиерът Мариано Рахой направи оценка на 2016 година и я определи като „година на несигурност“. Въпреки това са извършени икономически реформи, които са довели до подобряване на ситуацията и благодарение на здравия разум, който попречи Последни

Leave a Reply