Ако Испания не беше замразила заплатите щеше да загуби още един милион работни места

заплатите

„Замразяването на заплатите през 2012 година, предшествано от реформата на пазара на труда в Испания са предотвратили загубата на почти един милион работни места. Тази цифра е приблизително равна на работните места, създадени в испанската икономика между 2014 г. и 2015 г.”, се казва в годишния доклад за Испания на Международния валутен фонд (МВФ). В него се подчертава необходимостта да не се отменят мерките, които вече се прилагат, а да се доразвият, за да се коригират дисбалансите като двойствеността на пазара на труда и високата безработица, особено сред младите хора и дълготрайно безработните.

„Ако не бяха коригирани заплатите чрез проведената реформа 900 000 нови работни места щяха да бъдат загубени в периода между 2014 г. и 2015 г.,“ допълват от Международния валутен фонд. Представителите на организацията считат, че ако е била проведена подобна гъвкава реформа в периода 2008- 2012 г., е могло да се избегнат загубата на над 2 милиона работни места и увеличаването с 8 процентни пункта на нивото на безработицата.

Като цяло реформата на труда през 2012 г. е спомогнала за подобряване на функционирането на пазара на труда в Испания, но все още има „значителна липса на гъвкавост“, включително двойствеността на пазара, които пречат на предприемачите да назначават служителите си на постоянни договори.

За това е необходимо намаляване на типовете трудови договори, които са на разположение на работодателя и в същото време ефективно намаляване на разликата в защитата на различните видове заетост.

МВФ предлага въвеждането на единен договор за неопределено време, при който обезщетението при уволнение да се увеличава постепенно, с течение на времето, и който може да съществува успоредно с други договори, които да отговарят на специфичните нужди и разходите за обучение в сектори с висока временна заетост като туризма или селското стопанство.

Като алтернатива на този единствен договор, фондът предлага постепенното въвеждане в испанския модел на пазара на труда на „австрийската раница“, която ще позволи на работниците да запазват правата си при преместването си от една работа на друга, независимо от вида на трудовия договор.

МВФ се застъпва за намаляване на административната несигурност и за опростяване на причините за съкращенията, които са възпиращ фактор за подписването на постоянни трудови договори.

Испанското правителство одобри увеличение на минималната работна заплата за 2017 г. с 8% и обяви по-добри прогнози за растежа на икономиката

Броят на безработните в Испания е намалял с 541 700 души през 2016 г.

Растежът на испанската икономика отново надмина очакванията

Обезщетението за безработните в Испания е 8 пункта под средното за ЕС

Be the first to comment

Вашият коментар