Испания: регистриране на връзката между партньори, живеещи на семейни начала (pareja de hecho)

Бракът е все още най-често срещаният вариант за узаконяване на съжителството на двойките в Испания. В последно време, обаче, много партньори, живеещи на семейни начала предпочитат да регистрират връзката си като т.нар. pareja de hecho. Де факто това е стабилен съюз между двама души, които живеят свободно, открито и между които съществува връзка, която е подобна на гражданския брак. Този съюз (pareja de hecho) може да бъде формално учреден по два начина:

1. Чрез нотариално заверен акт.
2. Чрез узаконяване на партньорството на местно ниво в регистъра за pareja de hecho. За това, обаче, се изисква доказването на минимален период съвместно съжителство, в зависимост от местните закони на автономната област. На някои места доказателство за съжителство не се изисква, ако двойката има деца.

След този вид узаконяване на връзката партньорите придобиват определени права и задължения. Те, обаче, не са равни на правата и задълженията на семейните двойки, тъй като се разбира, че двойката не е готова да влезе в брак.

Регистрите pareja de hecho са организации, насочени специално към регистрацията на този вид съжителство. Целта им е да припознаят на членовете на тези единици определени права и задължения, които варират от една общност в друга. Факт е, че в Испания няма закон, който да узаконява pareja de hecho на държавно ниво.

В почти всички автономни области приравняването на гражданския брак и семейния съюз pareja de hecho се извършва от съответната Областна администрация. Това означава, че съжителстващите двойки имат право на общински жилища на равни начала с женени двойки. Да осиновяват малолетни и непълнолетни лица, да живеят заедно в старчески домове. Да отсъстват от работа в случай на хоспитализация на другия член и т.н.

Изискванията за узаконяването на pareja de hecho е различно в различните райони на Испания. Най-общо във всички автономни области се изискват следните документи:
– DNI/NIE на членовете на семейния съюз
– Семейната книга (Libro de familia), която се получава ако двойката има деца.
– Документ, доказващ съжителството. Всяка област изисква доказването на минимален период съжителство.

– Ако някой от членовете е имал преди сключен брак, то трябва да се предостави и решението за развод или унищожаване.
– При узаконяването на pareja de hecho може да се регистрира и документ, подобен на предбрачния договор (ТУК). В него се излага желанието на двойката за регулиране на икономическите и материалните отношения по между им в случай на разтрогването на съжителството.

Като pareja de hecho могат да се регистрират:
– хетеросексуални и хомосексуални двойки
– лица, които са навършили пълнолетие (или еманципирани непълнолетни лица)
– лица, които нямат сключен граждански брак
– лица, които не са недееспособни
– лица, които нямат пряка връзка помежду си.

Ето къде можете да регистрирате pareja de hecho по области:

Andalucía: Тук
Normativa: Ley 5/2002 de 16 de diciembre de Parejas de Hecho.  Decreto 35/2005 de 15 de febrero por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho.
Registros de parejas de hecho: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Avda. de Hytasa, 14. 41071 Sevilla. Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de cada provincia.
Ayuntamientos.

Aragon: ТУК
Normativa: Ley 6/1999, de 26 de marzo, de Parejas estables no casadas. Decreto 203/1999 del Gobierno de Aragón, de 2 de noviembre, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro Administrativo de Parejas estables no casadas.
Registro de parejas de hecho: Se solicita en el Registro Civil de la localidad donde se resida.
Registro Civil de Zaragoza: Calle Alfonso I nº 17, Edificio Plaza 14. Tel.: 976 20 84 20

Asturias: ТУК
Normativa: Ley del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables. Decreto 71/1994, de 29 de septiembre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho.
Registro de parejas de hecho: Edificio Buenavista C/ Eduardo Herrero “Herrerita”, s/n, 2ª planta. Oviedo.

Baleares: ТУК
Normativa: Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables. Decreto 112/2002, de 30 de agosto, de creación de un Registro de Parejas Estables de las Islas Baleares.
Registro de parejas de hecho: Dirección General de Menores y Familia. C/ Sant Joan de la Salle, 4. 07003 Palma de Mallorca.

Canarias: ТУК
Normativa: Ley 5/2003, de 6 de marzo, de Parejas de hecho en Canarias. Decreto 60/2004, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Parejas de hecho en Canarias.
Registro de parejas de hecho: Dirección General de Administración Territorial y Gobernación. Avda. José Manuel Guimerá, 10. 38071 Santa Cruz de Tenerife.
Dirección General de Administración Territorial y Gobernación. Prof. Agustín Millares Carló, 22. 35071 Las Palmas de Gran Canaria.

Cantabria: ТУК
Normativa: Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo de Parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Registro de parejas de hecho: Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos. C/ Castelar, 5. 39004 Santander.

Castilla la Mancha: ТУК
Normativa: Decreto 124/2000, de 11 de julio, que regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Registros de parejas de hecho: Consejería de Administraciones Públicas. Avda. de Portugal, s/n. Toledo. Oficinas de Información y Registro de Castilla-La Mancha.

Castilla y Leon: ТУК
Normativa: Decreto 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho en Castilla-León.
Registros de parejas de hecho: Dirección General de la Familia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. C/ Las Mieses, 26. 47009 Valladolid. Delegaciones Territoriales de Castilla-León.

Cataluña: ТУК
Ley 10/1998, de 15 de julio de Uniones estables de parejas.
Registros de parejas de hecho: En las Oficinas d’Informació i Atenció Ciutadana

Comunidad Valenciana: ТУК
Normativa: Ley 1/2001, de 6 de abril, de regulación de las Uniones de Hecho. Decreto 61/2002, de 23 de abril, de aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2001, por la que se regulan las Uniones de Hecho.
Registros de parejas de hecho:
Registro Administrativo de Uniones de Hecho de Valencia: C/ Avellanas, 14 (bajo). 46003 Valencia.
Dirección territorial de Justicia y Administraciones Públicas de Alicante: Rambla Méndez Núñez, 41 (Torre de la Generalitat) 03001 Alicante.
Dirección territorial de Justicia y Administraciones Públicas de Castellón: C/ Mayor, 78. 12001 Castellón de la Plana.

Extremadura: ТУК
Normativa: Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de hecho en Extremadura. Decreto 35/1997, de 18 de marzo, de creación del Registro de Uniones de Hecho.
Registro de parejas de hecho: C/ Antonio Rodríguez Moñino, 2. 06800 Mérida.

Galicia: ТУК
Normativa: Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia. Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro de Parejas de Hecho de Galicia.
Registro de parejas de hecho: Dirección Xeral de Xustiza, de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Praza de Europa. Polígono de Fontiñas. 15703 Santiago de Compostela.

La Rioja: ТУК
Normativa: El Registro fue creado por el Decreto 30/2010, de 14 de mayo. Modificado por Decreto 10/2013, de 15 de marzo.
Registros de parejas de hecho: Información en cada municipio.

Madrid: ТУК
Normativa: Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid. Decreto 134/2002, de 18 de julio, de aprobación del Reglamento del Registro de Uniones de Hecho.
Registro de parejas de hecho: Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas. C/ Gran Vía, 18. 28071 Madrid

Murcia: ТУК
Normativa: Reglamento del Registro Municipal de Uniones de Hecho (BORM nº 35 de 12 febrero 2011, pág. 6147-6155).
Registros de parejas de hecho:

Navarra: ТУК
Normativa: Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las Parejas Estables.
Registros de parejas de hecho: Información en 012

País Vasco: ТУК
Normativa: Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las Parejas de Hecho. Decreto 124/2004, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Parejas de Hecho.
Registros de parejas de hecho:
Delegaciones Territoriales del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales.
C/ Samaniego, 2-1º. 01008 Vitoria-Gasteiz.
C/ Gran Vía, 85. 48011 Bilbao.
C/ Andia, 13. 20003 San Sebastián.

акт за брак, раждане или смърт
БЪЛГАРИЯ

Съобщeние на МВнР относно издаването на акт за брак, раждане или смърт в чужбина

11/01/2017 WORLD BG

16.12.2016 година, София: Република България се присъедини към Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние (акт за брак, раждане или смърт) на 18.12.2013 г. (ДВ, бр. 108 от 17.12.2013 г.) Конвенцията Последни

авиокомпаниите
БЪЛГАРИЯ

Десетки българи, пътуващи за Испания прекараха нощта на софийското летище

01/09/2017 WORLD BG

Десетки българи, пътуващи за Испания прекараха нощта на софийското летище. Имали са закупени билети и е трябвало да пътуват от София за Мадрид снощи, на 31.08, в 23:35 часа с бизнес полет на авиокомпания „България Последни

БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ

Испанското правителство спря помощите за дълготрайно безработните

02/09/2017 WORLD BG

Испанското правителство спря помощите за дълготрайно безработните. Става на въпрос за 6-месечните помощи, т.нар. Plan Prepara, които от 15 август вече не съществуват, пише испанският вестни „El confidencial“. Министърът на труда и социалната сигурност Фатима Последни

Leave a Reply