Испанското крайбрежие е застрашено от глобалното затопляне на планетата

.

Глобалното затопляне може да има много негативни последици за испанското крайбрежие в дългосрочен план, особено по отношение на стабилността на бреговата линия, която е гъсто населена, предупредждава професорът по морска геология в университета на Барселона (UB) Микел Каналс.

Професор Каналс, който е ръководител на изследователската група към университета, заяви, че испанкото крайбрежие е една от основните точки от изследването, чиято цел е да изучи океаните и моретата, заемащи 66% от повърхността на планетата.

„Моретата и океаните са уникални. Те заемат територия от около 361 милиона квадратни километра и в продължение на десетилетия са най-големият съюзник в борбата срещу глобалното затопляне. В различни изследвания е установено, че от седемдесетте години до сега моретата и океаните са поели близо 90% от допълнителната топлина и една трета от въглеродния диоксид, резултат от икономическата дейност на човека. Става на въпрос за парциалното налягане на въглеродния диоксид в атмосферата, т.е. когато атмосферата се насити с него водата го поема и действа като регулатор“ казва Каналс и предупреждава, че този процес не остава без странични ефекти.

Големи количества от този газ причиняват повишаване на киселинното съдържание на водата, унищожавайки морските екосистеми, което вече се случва с кораловите рифове, които няма с какво да се хранят.

Западното средиземноморие е морския регион, в чийто дълбини се е натрупало най-голямото в света количество въглероден диоксид с антропогенен произход, тъй като районът е гъсто населен.

Професорът предупреждава за преките последици от глобалното затопляне, като топенето на полярните ледени шапки и ледниците, термичното разширяване на водата и последващото покачване на морското равнище както и все по- силните моски бури ще увеличат ерозията, която в момента изяжда между 60 и 90 см. на година от морския бряг.

Каналс смята, че в следствие на тази ситуация, в следващите години, могат да се появат климатични бежанци от различните региони на Испания.

Дългите периоди на суша в полупустинните райони в югоизточната част на иберийския полуостров, както и някои други фактори, са били причина за масовите миграции в Испания през 60-те години.