Испанците са намалили задълженията си и са увеличили спестяванията си по време на кризата

Личното финансово богатство на домакинствата в Испания се възстановява. През 2016 г. то възлиза на 1,32 трилиона евро, което е увеличение с 3% спрямо 2015 година, съобщава Централната банка на Испания.

Тези цифри показват, че нетното финансово богатство (разликата между спестявания и дългове) се връща на предкризисните нива- през първата половина на 2007 г. богатството е било над 1 трилион евро. С други думи: през годините на криза и въвеждането на икономии, домакинствата са намалили дълга си и са увеличили спестяванията си.

Задълженията на домакинствата са намалели с 1,5% спрямо предходната година и от 2010 г. насам бележат шест поредни години на спад. В момента дългът им възлиза на 770 028 милиона евро.

Активите на испанците са концентрирани най-вече в депозити и парични средства в кеш (около 860 755 милиона евро, което е 41% от общата стойност на активите), следвани от финансови участия (25%), застраховки и пенсионни фондове (17%) и акции в инвестиционни фондове (13%).

Ако се вземат в предвид направените инвестиции на фондовия пазар, тяхната рентабилност е била по-висока от тази на IBEX. През 2016 година семействата са инвестирали 155 313 милиона евро и в сравнение с предходната година са получили печалба от 3%, когато максимума на индекса на фондовата борса е паднал с 2%.

През последната година най-много от финансовите активи на домакинствата са привлекли застрахователните и пенсионните фондове. Увеличението е с 0,7%, докато инвестициите в акции са паднали с 1,2%.

Испанска телевизия се свърза с българската мафия, за да си купи фалшиви евро-банкноти (видео)

Къде изчезнаха банкнотите от 500€?

Be the first to comment

Вашият коментар