Кандидат-студентските изпити (матура) в испанското образование

Подробностите по провеждането на кандидат-студентските изпити (матура) в испанското образование се уточняват всяка година. Във връзка с това Министерството на Образованието, културата и спорта вече публикува в испанския Държавен вестник (BOE) наредбата за провеждането на зрелостния изпит или матура за кандидатстване в университетите за учебната 2018/2019 година.

В Испания зрелостният изпит е задължителен за всички ученици, които искат да продължат образованието си в университети. Кандидат-студентите ще бъдат изпитвани само на материала, изучаван през втората година от курса Bachillerato. Оценката ще се оформя по следния начин: 40% от оценката от матурата, която може да бъде максимално 4 по десетобалната система и 60% от общата оценка по предметите, изучавани през двете години Bachillerato. Общата оценка от зрелостния изпит трябва да бъде минимум 5, за да се влезе в университета.

За да не се пречи на учебния процес и бъдещите студенти да могат спокойно да извършат необходимите процедури по записването си в съответните факултети, зрелостните изпити във всички автономни области ще приключат до 15 юни 2018 г., а резултатите от тях ще се оповестят до 29 юни.

Зрелостниците, които не са доволни от получената оценка на матурата, ще могат да я повишат като се явят на:
-допълнителен изпит по втори чужд език, който е различен от изучавания като задължителен. Този изпит е по желание, а университетите могат да го вземат в предвид при класирането.

-допълнителни изпити по две избираеми дисциплини от втората година на курса Bachillerato. В този случай в предвид ще се взима по-високата оценка.

Продължителността на изпитите ще бъде 90 мин. Те ще съдържат между 2 и 15 въпроса, а оценката ще бъде съставена от две части: 50% от въпросите ще бъдат тип тест, а другите 50% ще бъдат въпроси, изискващи свободни отговори.

Най-добрите испански университети

135 000 учащи се в Испания ще трябва да върнат получените стипендии

Етапи на ранното детско образование в Испания

Най-добрите училища в Испания

Be the first to comment

Вашият коментар