Нови изисквания за командироване на работници в Испания

германия има нужда от още имигранти

Нови изисквания за командироване на работници в Испания.

Новият регламент, определящ изискванията към чуждестранните фирми, извършващи дейност на територията на Кралство Испания е подобен на регламентите, въведени в съседните държави.

Испанските трудови органи вече ще могат да контролират и санкционират чуждите компании, чиито седалище не се намира в Испания, но извършват дейността си на територията на страната.

На 26.05.2017 г. на заседание на Министерски съвет испанското правителство прие Кралски указ- 9/2017 г., с който се въвежда Европейската директива за дейността и командироване на работници. С този акт се цели извършването на по-добър контрол на условията на труд на командированите работници, изпратени от компании със седалище в други страни на ЕС, но извършващи търговска дейност в Испания.

По този начин, новият регламент задължава всички чуждестранни фирми, които изпращат свои работници към Испания да спазват редица изисквания, подобни на тези в Германия, Франция, Австрия, Белгия, Холандия, Италия и др.

Новите изисквания за командироване на работници в Испания от фирми, чието седалище е в друга страна са:

1. Преди извършването на каквато и да е дейност в Испания, независимо от продължителността ѝ, чуждестранната компания трябва да уведоми испанските трудови органи за реализацията ѝ посредством специално уведомление. Тези уведомявания ще се правят по електронен път, съгласно модел на Министерството на заетостта.

2. Уведомлението ще включва всички данни, с които да се идентифицира дейността (идентификация на чуждестранната компания, командированите служители и т. н.), както и датата на началото и продължителността.

3. Чуждестранните компании ще трябва да имат легален представител в Испания, който да отговоря пред съответните органи за всяко нарушение на испанската трудовото законодателство. Новият регламент дава право на испанските органи да извършват проверки, с които да се установи дали чуждестранната компания, която извършва или възнамерява да извършва дейност в Испания развива реална дейност в държавата, където ѝ е официалното седалище.

Неспазването на условията, съдържащи се в новия регламент за извършването на дейност ще се наказва съгласно Закона за нарушение на обществения ред.

Нови правила за работа в страните от Европейския съюз

От днес в Германия влиза в сила забраната за седмичната почивка на шофьорите да протича в кабината на камиона

Повече от половин милион български граждани търсят работа в Европа

Be the first to comment

Вашият коментар