Важна промяна при легализирането на документи от чужбина

Българското правителство въвежда важна промяна при легализирането на документи от чужбина. Министерският съвет прие промени в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, и въз основа на това, вече всички нотариуси в страната ще могат да заверяват преводите на документи от чужбина. До сега заверката се правеше единствено от централното управление на Министерството на външните работи (МВнР) в София и струваше 15 лева.

С приетите промени вече няма да е необходимо преводачите или гражданите да пътуват до София, за да заверят превод на определен документ, предназначен за ползване в страната. Освен това при нотариусите за услугата ще се плащат 6 лева.

Пред нотариусите преводачът ще трябва да се легитимира посредством специален документ, издаден от МВнР, удостоверяващ, че е вписан в списъка на физическите лица, извършващи превод на документи и други книжа. До момента преводите на документи, предназначени за ползване в страната, трябваше да бъдат заверени от служба „Заверки и легализации“ към дирекция „Консулски отношения“ в МВнР. Това изискваше отделянето на сериозен времеви и финансов ресурс, уточняват от правителствената информационна служба.

Услугата ще продължи да се извършва както и досега – и от МВнР, ако такава заверка се изисква или се приема от държавата, в която ще се използва. Мярката е част от стратегията на правителството за облекчаване и ускоряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

Ново улеснение за издаването на българските лични документи

Be the first to comment

Вашият коментар