Новата програма на правителството за българите в чужбина

Новата програма на правителството за българите в чужбина има 2 приоритета и 15 мерки, с които да ги реализират.

Като цяло управленската програма на управляващото мнозинство обхваща 20 области, за които правителството на България набелязва 65 конкретни приоритета (2 от които са за българите в чужбина. За да могат да се реализират, правителството е набелязало 902 мерки (15 от които са за българите в чужбина).

В тази статия е изложена само частта от правителствената програма, която касае българите в чужбина. В нея е подчертан един приоритет, който е пряко насочен към българите в чужбина- да се води целенасочена политика за поддържане на българската идентичност, език и култура в традиционните и новите български общности в чужбина.

Правителството на Бойко Борисов си поставя две цели за сънародниците ни извън България:

  1. Запазване и развиване на културната самобитност и национално самосъзнание на българските общности в чужбина, и съдържа девет мерки.
  2. Адекватна защита от страна на българската държава на правата и свободите на българите зад граница, и съдържа шест мерки.

Приоритетът в програмата на правителството за периода 2017-2020 г. се отнася за над 2 500 000 българи в чужбина.

ПРИОРИТЕТ 3: Целенасочена политика за поддържане на българската идентичност, език и култура в традиционните и новите български общности в чужбина.

Цел 6: Запазване и развиване на културната самобитност и национално самосъзнание на българските общности в чужбина.

Мярка 30: Поддържане на постоянни контакти на всички равнища със съответните компетентни държавни институции за осигуряване на правителствена подкрепа за нуждите на българските общности.

Мярка 31: Защита на правата на българските общности, включително чрез пълноценното използване на международните инструменти и организации.

Мярка 32: Разширяване на партньорството и сътрудничеството с активни организации на българските общности.

Мярка 33: Стимулиране обучението на български език зад граница.

Мярка 34: Защита на правата и интересите на българските общности, свързани с преподаването на майчин език, осигуряване на учебници.

Мярка 35: Опазване и възстановяване на българското културно-историческо наследство.

Мярка 36: Насърчаване на трансграничното сътрудничество.

Мярка 37: Подобряване на качеството на консулските услуги – оптимизиране на работните процеси в консулските служби, съкращаване на сроковете, редовно провеждане на изнесени консулски дни.

Мярка 38: Въвеждане на електронни консулски услуги след консултации с потребителите.

Цел 7: Адекватна защита от страна на българската държава на правата и свободите на българите зад граница.

Мярка 39: Приемане на стратегия за оказване на подкрепа на българите зад граница.

Мярка 40: Гарантиране на правото на облекчено получаване на българско гражданство на чуждестранни граждани с български етнически произход съгласно Конституцията на Рeпублика България.

Мярка 41: Увеличаване на средствата и кадровия капацитет във всички звена в българските институции, отговорни за различните политики, касаещи нашите сънародници зад граница.

Мярка 42: Програми за финансиране на български организации и медии зад граница съгласно Закона за българите, живеещи извън Република България.

Мярка 43: Създаване на български културно-информационни центрове в местата с големи български общности в страните в ЮИЕ на базата на подписани двустранни споразумения.

Мярка 44: Увеличаване на броя на студентите, докторантите и специализантите от български произход в нашите университети.

Освобождаване от здравноосигурителните вноски в България на българите, живеещи в чужбина

Запор на банковите сметки в чужбина за натрупани дългове в България

БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ

Пучдемон се закле във вярност към Конституцията и статута на Каталуния

16/01/2018 WORLD BG

Бившият президент на Каталуния Карлес Пучдемон се закле писмено във вярност на Конституцията и статута на областта. За да заеме депутатското си място сваленият каталунски президент добави и, че ще бъде „верен на волята на Последни

ЛЮБОПИТНО

Хората, навършили 40 години, трябва да работят три дни в седмицата

05/09/2017 WORLD BG

Хората, навършили 40 години, достигат най-високата си производителност, когато работят само три дни седмично с работно време от около 8 часа. Това сочи изследване с името „Оценка на ефекта от работното време върху когнитивните процеси”, Последни

хаос по световните летища
БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ

Права на пътниците при закъснял или отменен полет и загубен багаж

13/08/2017 WORLD BG

Права на пътниците при закъснял или отменен полет и загубен багаж. Международно проучване за миналата година, направено сред 11 хиляди пътници от осем държави, показва, че един на всеки 4 полета се забавя, а всеки Последни

Leave a Reply