Ново улеснение за издаването на българските лични документи

Ново улеснение за издаването на българските лични документи се въвежда след като правителството одобри промени в Правилника за издаване на българските лични документи. Идеята на промяната е да бъде намалена административната тежест за гражданите.

Промените позволяват да се редуцира броят на изискваните за представяне документи за издаването или подмяната на лична карта и паспорт. Когато за гражданите е настъпила промяна в ЕГН-то, имената, адрес или пола, към заявлението за издаване или подмяна на личната карта или паспорта няма да се прилагат изискваните към момента удостоверителни документи, а те ще се събират по служебен път от МВР.

МВР ще събира информацията по служебен път през Националната база данни „Население“. Промените важат и за преиздаване на документ за самоличност за лица между 14 и 18 години.

Нови лични карти и паспорти от началото на 2018 г.

Нов регламент за подаване и подновяване на българските лични документи в чужбина

Be the first to comment

Вашият коментар