Испания: Започва наказателна процедура срещу 220 000 души за неправомерно получени обезщетения за безработица и помощи

В програмата за борбата с измамите с обезщетения за безработица и помощи (PARO y subsidios) влизат 220 000 души, които са измамили държавата с над 1, 9 милиарда евро. Министерството на заетостта и социалното осигуряване ще се бори по всякакъв начин да намали измамите с неправеморното получаване на субсидии и помощи.

Борбата срещу измамите с обезщетения за безработица и помощи е важна точка за ограничаване и намаляване на бюджетните разходи. Стойността на неправомерно взетите суми надхвърлят 1,9 милиарда евро, което представлява 11 % от общите разходи за обезпечаване на безработицата която тази година възлиза на 18,050 мииарда евро.

Сумата от разкритите измами, свързани с обезщетенията за безработни през последните десет години е равна на разходите за същите за една календарна година, имайки впредвид текущото развитие на пазара на труда. Правителството обяви, че се очаква през 2017 г. да се създадат около 500 000 работни места, с което безработните ще намалеят с около 460 000 човека. Процентът на безработицата в края на годината ще спадне до 16.6 % от активното население, както е записано в плана на държавния бюджет. Безработицата в Испания в момента е 18.6 % от активното население.
Сред мерките, които са предвидени да се вземат от службите по заетостта тази година са следните:

– Ще бъдат направени 4,5 милиона проверки при тримесечните подновявания на регистрациите на безработните;
– 2,5 милиона компютърни данни ще бъдат разменени между различните служби по заетостта и социалното осигуряване със страните от ЕС за да се открие, ако бенефициентът работи
– 3.5 милиона проверки върху изискванията за получаване на обезщетения и помощи, с което да се свери постоянното местопребиваване на бенефициента.

След тези проверки се очаква Министерството на заетостта да заяви претенции към над 400 000 безработни, които неправомерно са получавали обезщетения и помощи.

Въз основа на тези проверки се очаква потърси отговорност и от над 10 000 фирми и компании за извършването на измами.

Испания: затвор за всеки, който получава обезщетение за безработица или помощи и живее в чужбина

Be the first to comment

Вашият коментар