Все повече българи получават пенсии от чужбина

Все повече българи получават пенсии от чужбина. Това сочат данните на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2016 година.

Общо 33 925 наши сънародници, които са работили зад граница, получават пенсии на база на международни спогодби и европейски регламенти. 6 626 човека са българите с германски пенсии. 5800 нашенци получават пенсия от Гърция, като поне още 1 000 са подали документи за това. С 600 са се увеличили пенсионерите, получаващи пари от Испания.
Съгласно разпоредбите на регламентите на ЕС, всяка държава-членка на ЕС отпуска пенсия на лицата по условията на националното си законодателство, като при необходимост взима под внимание осигурителните периоди на кандидата във всяка друга държава-членка.

Например за лицата, които имат осигурителен стаж, придобит съгласно законодателството на България и на друга страна-членка: ако българският осигурителен стаж не е достатъчен, за да възникне право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно българското законодателство, се взема предвид и осигурителният стаж в другата страна. Но размерът на тази пенсия се определя само въз основа на дохода, върху който са внасяни социално-осигурителни вноски в България и от пропорционалното съотношение на българските периоди на осигуряване към общия период на осигуряване.

От 2007 година, когато България стана член на ЕС, хората с пенсии от чужбина са се увеличили 3 пъти, сочи още статистиката.

През 2014 г. средният размер на българската пенсия на гурбетчиите е бил 193,80 лв. , сочат последните налични данни. Това е сумата, която се изплаща само от НОИ, а останалите средства, натрупани от осигуровки в чужбина, се изплащат от местния осигурителен институт.

Сумиране на стаж за пенсия, придобит в различни държави на ЕС

Пенсиониране на гражданите, които са работили в различни държави на ЕС

БЪЛГАРИЯ

Българското правителство улесни наемането на чужденци на работа

11/06/2017 WORLD BG

България улесни наемането на чужденци на работа. Чрез промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата мобилност, българският парламент облекчи процедурата за наемане на работници от чужбина. Чрез направените промени се цели да бъдат Последни

присъдата
БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ

Испанската прокуратура иска 10 години затвор за зетя на испанския крал

10/07/2017 WORLD BG

Испанската прокуратура иска 10 години затвор за зетя на испанския крал. В средата на месец февруари Иняки Урдангарин, съпруг на сестрата на испанския крал Ферлипе VI -инфанта Кристина бе осъден на 6 години и 3 Последни

БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ

Изчистване на съдебно досие в Испания

21/06/2017 WORLD BG

Изчистване на съдебно досие в Испания. Когато гражданин наруши закона в Испания го вписват в регистъра на съдебните досиета / Registro de Antesedentes Penales/ на Министерството на правосъдието. Там е описано нарушението, което е извършил Последни

Leave a Reply