Правен казус: къде трябва да живее дете на разделени родители, които живеят в различни държави

Къде трябва да живее дете на разделени родители, които живеят в различни държави?

Когато родителите на едно дете са разделени и не могат да постигнат съгласие при кого от двамата детето ще живее и кога другият родител ще вижда детето, спорът може да се отнесе за разрешаване от съда.

Разрешаването на спора за местоживеенето на детето, означава да се отсъди при кого от двамата родители ще живее то, а не да се уточни адресът, на който детето ще живее .

Когато детето остане да живее при единия родител, съдът определя мерки, при които другият родител ще осъществява лични контакти с детето.

Вече не е рядкост родителите да живеят в различни държави от ЕС. Общото правило е, че спорът за местоживеенето на детето и определянето на личните отношения между него и родителя, който не упражнява родителските права следва да се разреши от съда, където е обичайното местопребиваване на детето.

Ако детето живее на територията на Република България, спорът се разрешава от българския съд. Как обаче ще се разреши проблемът с провеждането на личните контакти между детето и родителя, комуто не е предоставено упражняването на родителките права и който има право само на лични контакти с детето и същевременно живее извън територията на Република България- в друга страна членка на ЕС? Може ли да пътува детето в чужбина, за да се среща със своя родител който живее в чужбина в страна от ЕС или срещите задължително трябва да се провеждат на територията на Република в България в населеното място по местоживеене на детето?

Въпросът има широко практическо приложение с оглед обстоятелството, че все повече и повече наши сънародници се установяват да живеят и работят в чужбина, а имат деца в България, с които искат да поддържат лични контакти. Във връзка с така поставения въпрос, ВКС е имал основание да се произнесе и е приел в свое решение по уеднаквяване на съдебната практика, задължително за прилагане от съдилищата при разрешаването на подобни казуси, че в подобни случаи – родителят, който има право на лични контакти с детето, може да осъществява тези лични контакти с детето там, където родителят живее.

Смисълът на така даденото разрешение е, че родителят с право на лични контакти не би могъл да осъществи пълноценни контакти с детето на място, непознато на родителя , а и от друга страна контактът би бил по-пълноценен ако родителят има възможност да заведе детето си в домашна среда, сред свои близки и роднини, на мястото, където живее. Само по този начин срещите с детето биха били изпълнени със съдържание. . Ето защо при спорове за местоживеенето на детето и осъществяването на лични контакти между него и родителят, при когото детето на живее, следва да се съобразява обстоятелството, че родителят с право на лични контакти живее на отдалечено разстояние от своето дете и да се постанови удобен режим за осъществяването на лични контакти. В такива случаи не е удобно срещите да се провеждат ежеседмично или дори ежемесечно, а може да се помисли за по-продължителни срещи през по-дълъг интервал от време.

Независимо от горното, във всеки конкретен случай, при постановяване на режим за осъществяване на лични контакти между детето и родителя, следва да се обърне внимание на конкретните факти и обстоятелства. Възможно е, съдът да не разреши да се осъществяват срещи между детето и родителя, с право на лични контакти по местожителството или местоживеенето на този родител, ако това не е в интерес на детето. Конкретните факти и обстоятелства обаче са предмет на изследване по всяко конкретно дело.
Правилото е, че родител, който живее извън територията на Република България в страна от ЕС и който има право на лични контакти със своето дете, може да взима и да води детето за провеждане на лични контакти с него в държавата, в която този родител живее.

Страницата подготви адвокат Ирина Константинова, тел: (00359) 02/851-12-20, (00359) 0888-847-955

Какво се случва когато единият родител живее в чужбина, а другият самоволно се премести с детето в България

БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ

Въвеждат дистанционно обучение по български език и литература за децата, живеещи в чужбина

30/07/2017 WORLD BG

Работи се усилено по въвеждането на дистанционно обучение по български език и литература за децата, живеещи в чужбина. Въвеждането на такова обучение е потвърдено и от министъра на образованието и науката в приветственото му слово Последни

авиокомпаниите
БЪЛГАРИЯ

Български самолет се приземи аварийно заради световноизестен модел

25/08/2017 WORLD BG

Български самолет се приземи извънредно заради световноизвестен модел. На 17 август през нощта плотът Деян Тончев е извършвал курс на частната българска авиокомпания „Топ Джетс“ по маршрут от испанския остров Ибиса до Ираклион на гръцкия Последни

ЛЮБОПИТНО

Мостът Йоресунд- моста, който потъва в морето

23/12/2016 WORLD BG

Мостът „Йоресунд“ е комбиниран автомобилно-железопътен мост над протока Йоресунд, съединяващ градовете Копенхаген на остров Шеланд, Дания и Малмьо (Швеция) на Скандинавския полуостров. Строителството на моста започва през 1995 година и завършва през 1999 г. Мостът Последни

Leave a Reply