Ранното пенсиониране в Испания: изисквания и последни промени

Ранното пенсиониране в Испания, приложимo както за испанските граждани така и за чужденците като нас, е една тема, която непрекъснато търпи промени. Tози факт, комбиниран с незнанието на хората поради безбройните модификации ме насърчава да пиша по този въпрос.

Първото изменение се намира в новия текст на член 161 bis втори параграф на общия закон за социалното осигуряване- новост, въведена чрез член 5, параграф 1 от закона 27/2011 от 1 август за актуализиране, адаптиране и модернизиране на системата за социално осигуряване. Той регулира следното:

“Установяват се два режима на достъп до ранното пенсиониране в Испания: първият се дължи на прекратяване на дейността по причини, които не са по волята на работника (уволнение), а вторият се дължи на доброволно пенсиониране без да има уволнение от страна на работодателя”,

това означава, че може да се пенсионираме преди редовната възраст, установена по закон доброволно или след като ни уволнят от работа, при условие че отговаряме на следните изисквания:

За така наречения достъп до предпенсиониране поради прекратяване на работата по причини не дължащи се на волята на работника (тоест след уволнение), са необходими:

 1. Да сте навършили 61 години (Изискват се 4 години по-малко от редовната възраст установена по закон, която все още е 65 г.)
 2. Изисква се да сте записани в бюрото по заетостта като търсещи работа за период от поне 6 месеца преди датата на заявлението за пенсиониране.
 3. Минимален период oсигурителен стаж от 33 години работени между Испания и България.
 4. Да се докаже че прекратяването на работата не e възникнало по причини на работника, а да e някоя от причините описани в член 208.1.1 на общия закон за социалното осигуряване:
 • загубване на работното място в резултат на уволнение поради икономически причини (despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas);
 • прекратяване на договорa чрез съдебно решение съгласно Законът за фалитите;
 • смърт, пенсиониране или инвалидност на работодателят;
 • поради насилие на жените на работното място.

Също така имат достъп до ранното пенсиониране в Испания преди редовната възраст установена по закон (пред пенсиониране), всички граждани, които са изпълнили изискванията за възраст и години oсигурителен стаж и се намират в следната ситуация:

 • бенефициентите на осигуряването за безработица (paro), когато е погасено от изчерпване на периода на продължителност на безработица или защото са достигнали годините да поискат пенсия, член 213.1. a) и f) от общия закон за социалното осигуряване.
 • бенефициенти на субсидии (subsidio por desempleo), за хора над 55 години.
 • за работници над 55 години, които не отговарят на изискванията за достъп до помощите (субсидията) на тази възраст, когато са изразходвали помощите за безработица и остават записани в офисите по заетостта.

За така наречения достъп до доброволно пред пенсиониране без да има уволнение от страна на работодателят, се изисква:

 • Да сте навършили 63 години (Изискват се 2 години по-малко от редовната възраст установена по закон, която все още е 65 г
 • Минимален период oсигурителен стаж от 35 години работени между Испания и България.
 • Размерът на пенсията трябва да бъде по-голяма от размера на минималната пенсия която съответства на въпросното лице от семейното му положение при изпълнение на 65-годишна възраст.

Друг вид от ранното пенсиониране в Испания е частичното пенсиониране (jubilación parcial): пенсия която може да се поиска след като се навършат 61 години. По време на тази пенсия, работодателят и работника котизират от приноса на пълен работен ден основа.

Също така искам да разгледам темата за домашните работнички “empleadas de hogar”. Запознати сте че oт януари 2012 г. специалният режим на домашните работници е интегрирана в общата схема на социалнотo oсигоряване (Régimen General de la Seguridad Social).

Размерът на вноската за осигуровки в момента е от 22 %. Ако се работят повече от 18 часа седмично но по-малко от 20 часа, работодателят е отговорен за плащането на осигурителните вноски. Ако се работят повече от 20 часа седмично, лицето, отговорно за заплащането на тези вноски е работодателят, с 18,3 % от вноските и с 3,7 % работника.

Този тип колектив, няма право да получава никакъв вид помощи за безработица; От 2012 година до 2018 г, за изчисляване на регулаторната база за пенсиониране и трайно увреждане ще се имат на предвид само реалните котизирани периоди; също така не се прилагат санкции и глоби за отговорностите на работодателя по реда на изплащане на осигурителните вноски в случай на нарушаване на задълженията на членство и вноски.

За повече информация свързана с изискванията и модификациите на различните видове пенсии и форми на пенсиониране, документи които са нужни и институции пред които трябва да се представят ви препоръчвам да се консултирате с адвокат или друго компетентно лице запознато с тези теми.

Статията изготви Адв. Цветелина Петрова – Тел. 963 944 484/666 053 814; Eл. поща: spetrova@icav.es
Фейсбук страница на адвокат Цветелина петрова

Be the first to comment

Вашият коментар