Румъния връща граничния контрол

В края на януари тази година Европейската комисия препоръча извънредния контрол на някои вътрешни граници на Шенгенското пространство да се удължи с още три месеца. Тогава Европейската комисия констатира, че въпреки напредъка в изпълнението на мерките за укрепване на външните граници, все още няма благоприятни условия за връщане към нормалното им функциониране в Шенген.

Новият регламент 458/2017 за промяна на кодекса на шенгенските граници, приет от Европейския съюз и Съвета на Европа задължават държавите – членки на Европейския съюз, да извършват систематични проверки в съответните бази данни на всички лица, включително и на гражданите на ЕС, които се ползват от правото на свободно движение.

В изпълнение на горния регламент главният инспекторат на граничната полиция в Румъния обяви, че от 7 април 2017 година ще започне системен контрол по границите на страната, като ще бъдат проверявани документите на всички пътуващи.

Проверките ще се извършват в данните на Шенгенската информационна система и на Интерпол. Ще се следи за откраднати и изгубени документи за пътуване.

Румънската гранична полиция предупреди, че се очаква увеличаване на времето за чакане при преминаване на границата.

Шенгенското пространство за свободно пътуване на практика рухна, след като около един милион и половина мигранти пристигнаха в ЕС през 2015 и 2016 г.

Удължават с още три месеца извънредния граничен контрол в Шенгенското пространство

Страните от „Шенген” въвеждат визи за гражданите на останалите държави

Класация на държавите според мощта на задграничните им паспорти

Be the first to comment

Вашият коментар