Започване на дейност като самонаето лице в Испания- autónomo

самонаето лице в Испания

За започването на дейност като самонаето лице в Испания, т.нар. autónomo е необходимо да се знае в дълбочина нормативата и фискалните стъпки, които трябва да се следват. Поради това, за тези, които не са запознати с всички документи, регистрирането като самостоятелно наето лице може да бъде особено сложно.

Общи стъпки, които трябва да се следват, за да се завърши успешно целия процес:
1. Данък за бизнес: (I.A.E)- това е налог върху упражняването на професионална дейност. Категоризира търговската и професионалната дейност чрез код, наречен „позиция в дейността“. Регистрацията се прави в съответната Данъчна агенция- Agencia Tributaria.
2. Alta Censal и избор на данъчен режим: регистрацията се прави в съответната Данъчна агенция- Agencia Tributaria. Трябва да се попълни формуляр 036 за избрания данъчен режим, да се посочи дейността, която ще се извършва и накрая да се посочат данните на фирмата/лицето.
3. Принадлежност в специален режим за самостоятелно заети лица (autónomo)/ Afiliación en el Régimen Especial de Autónomos/.
Регистрацията се извършва в съответната служба на социалното осигуряване /Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/ и трябва да се представят следните документи:
– Лични документи
– Формуляр 036
– Формуляр ТА521 за регистриране в специалния режим на самостоятелно заетите лица лица / Afiliación en el Régimen Especial de Autónomos/ . Попълва се на място.

Срокът за тази регистрация е 30 календарни дни и започва да тече от деня, в който се регистрира Alta Censal /стъпка 2/.

II. Стъпки, в зависимост от дейността

Разрешително за отваряне /Licencia de Apertura/ и Разрешително за дейности и съоръжения /Licencia de Actividades e Instalaciones /: тази процедура се формализира в съответната община /Ayuntamiento/. Изисква се да има регистрирана фирма / Autónomo/ и да се придружава от проект за съоръженията. Не всички дейности изискват такива лицензи: например:учител, който преподава в училище, което е чужда собственост.

III. Допълнителни стъпки:
1. Регистрация в търговския регистър- Registro Mercantil

Испанското правителство одобри увеличение на минималната работна заплата за 2017 г. с 8% и обяви по-добри прогнози за растежа на икономиката

Испанското правителство предлага работния ден да свършва в 18:00 часа и смяна на часовата зона на Испания

Отпуската по бащинство в Испания вече е двойно по-дълга

Испанското правителство увеличава акциза на алкохола и цигарите, и облага с налог газираните безалкохолни напитки.

Be the first to comment

Вашият коментар