Започване на дейност като самонаето лице в Испания- autónomo

самонаето лице в Испания

За започването на дейност като самонаето лице в Испания, т.нар. autónomo е необходимо да се знае в дълбочина нормативата и фискалните стъпки, които трябва да се следват. Поради това, за тези, които не са запознати с всички документи, регистрирането като самостоятелно наето лице може да бъде особено сложно.

Общи стъпки, които трябва да се следват, за да се завърши успешно целия процес:
1. Данък за бизнес: (I.A.E)- това е налог върху упражняването на професионална дейност. Категоризира търговската и професионалната дейност чрез код, наречен „позиция в дейността“. Регистрацията се прави в съответната Данъчна агенция- Agencia Tributaria.
2. Alta Censal и избор на данъчен режим: регистрацията се прави в съответната Данъчна агенция- Agencia Tributaria. Трябва да се попълни формуляр 036 за избрания данъчен режим, да се посочи дейността, която ще се извършва и накрая да се посочат данните на фирмата/лицето.
3. Принадлежност в специален режим за самостоятелно заети лица (autónomo)/ Afiliación en el Régimen Especial de Autónomos/.
Регистрацията се извършва в съответната служба на социалното осигуряване /Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/ и трябва да се представят следните документи:
– Лични документи
– Формуляр 036
– Формуляр ТА521 за регистриране в специалния режим на самостоятелно заетите лица лица / Afiliación en el Régimen Especial de Autónomos/ . Попълва се на място.

Срокът за тази регистрация е 30 календарни дни и започва да тече от деня, в който се регистрира Alta Censal /стъпка 2/.

II. Стъпки, в зависимост от дейността

Разрешително за отваряне /Licencia de Apertura/ и Разрешително за дейности и съоръжения /Licencia de Actividades e Instalaciones /: тази процедура се формализира в съответната община /Ayuntamiento/. Изисква се да има регистрирана фирма / Autónomo/ и да се придружава от проект за съоръженията. Не всички дейности изискват такива лицензи: например:учител, който преподава в училище, което е чужда собственост.

III. Допълнителни стъпки:
1. Регистрация в търговския регистър- Registro Mercantil

Испанското правителство одобри увеличение на минималната работна заплата за 2017 г. с 8% и обяви по-добри прогнози за растежа на икономиката

Испанското правителство предлага работния ден да свършва в 18:00 часа и смяна на часовата зона на Испания

Отпуската по бащинство в Испания вече е двойно по-дълга

Испанското правителство увеличава акциза на алкохола и цигарите, и облага с налог газираните безалкохолни напитки.

двама българи, експлоатирали няколко
КРИМИНАЛНИ

Арестувани са 9 български граждани в 3 акции на испанската полиция

24/03/2017 WORLD BG

Периода е 10-17 март 2017 година. Арестувани са 9 български граждани в 3 акции на испанската полиция. 1. Испанската полиция е арестувала в град Албасете двама български граждани при опит за грабеж. На 10 март Последни

БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ

Премеждията на една българка в Генерално консулство Валенсия

11/07/2017 WORLD BG

С „Премеждията на една българка в Генерално консулство Валенсия” не искам да упреквам никого, не искам да защитавам никого, не искам да съдя никого, не искам да обиждам никого, не искам да събуждам расова дискриминация, Последни

БЪЛГАРИЯ

България е най-евтината държава в ЕС

17/06/2017 WORLD BG

България е най-евтината държава в ЕС. Това показват данните, изнесени от Евростат за 2016 г. за цените на потребителски стоки и услуги в страните от общността. Според данните за равнищата на потребителски цени за миналата Последни

Be the first to comment

Вашият коментар