Социално-осигурителни права в Европейския съюз- електронни формуляри

регистрация на автомобил

Формуляри за удостоверяване на Вашето положение и социално-осигурителни права по отношение на обезщетенията (социалната сигурност), когато се местите в рамките на ЕС.

Тези формуляри са полезни, за да можете да упражнявате Вашите права за социални обезщетения като гражданин на ЕС, който живее и/или работи в момента или който в миналото е живял и/или работил в страна от ЕС, различна от своята собствена.

Можете да използвате формулярите, посочени на тази страница, ако живеете законно в страна от ЕС, независимо от Вашата националност.

     ФОРМУЛЯР     ЦЕЛ      ОТГОВОРНИ ОРГАНИ

A1

(бивши E 101; E 103)

Удостоверение за приложимото законодателство. Практично за доказване на плащането на социални осигуровки в друга страна от ЕС – ако сте командировани или работите в няколко страни едновременно Този формуляр се издава от социално осигурителната институция , в която сте регистриран във вашата страна по произход.

 

S1

(бивши E 106, E 109 и
  E 121 — все още се издава от някои институции)

 Удостоверение за право на медицинско обслужване, ако не живеете в страната, в която се осигурявате. Полезно за командировани работници, трансгранични работници, пенсионери и държавни служители и лицата на тяхна издръжка.  Свържете се с вашия здравноосигурителен орган, за да разберете коя институция издава формуляр S1.Представете формуляра пред някой здравноосигурителен орган в страната, в която живеете.

S2
(бивш E 112)

 Разрешение за пол<учаване на планирано лечение /span> в друга страна от ЕС или ЕАСТ. За вас следва да важат същите условия като за гражданите на съответната страна – може да се наложи да заплатите предварително част от разходите.  Здравноосигурителен органПредставете формуляра пред здравноосигурителния орган в страната, в която отивате на лечение.

S3

Удостоверение за право на медицинско обслужване в страната, в която сте работили преди. Полезно за работници мигранти, чиито семейства все още живеят в страната им на произход, или за трансгранични работници. Можете да използвате формулярите, посочени на тази страница, ако живеете законно в страна от ЕС, независимо от вашата националност.

U1
(бивш E 301)

 Удостоверение за социално осигурителни периоди, които да бъдат взети под внимание при изчисление на обезщетения за безработица.  Формулярът се издава от обществената служба по заетостта или компетентната служба за социално осигуряване в държавите, в които сте работили последно. Представете формуляра пред националната служба по заетостта в страната, в която искате да получавате обезщетения за безработица.

U2
(бивш E 303)

 Удостоверение за запазване правото на обезщетения за безработица, докато търсите работа в друга страна.  Формулярът се издава от обществената служба по заетостта или компетентната служба за социално осигуряване в държавата, в която сте загубили работата си. Представете формуляра пред националната служба по заетостта в страната, в която търсите работа.

U3

 Обстоятелства, които биха могли да се отразят на правото ви на обезщетения за безработица. С този формуляр информирате службите по заетостта в страната, която плаща вашите обезщетения, за промени във вашето положение, които могат да доведат до преразглеждане на плащането на вашите обезщетения. Обществена служба в страната, в която търсите работа на основание на формуляр U2.

DA1

(бивш E 123)

 Дава право на медицинско обслужване при специални условия, приложими единствено за трудови злополуки и професионални заболявания в друга страна от ЕС.  Здравноосигурителен орган.Представете формуляра пред здравноосигурителния орган в страната, в която пребивавате.

P1

Обобщение на решенията за отпускане на пенсия – преглед на решенията, взети за вашия случай от различни институции в страните от ЕС, до които сте подали заявление за пенсия за старост, преживяло лице или инвалидност Пенсионна служба , до която сте подали заявление за пенсия. Службата ще издаде формуляра, след като получи информация за решенията на различните служби, които са разглеждали заявленията ви.

 

 

Освобождаване на българите в юужбина от здравношосигурителни вноски в България

ЛЮБОПИТНО

Турция откри 14 километровия тунел под протока „Босфор”

21/12/2016 WORLD BG 0

В понеделник Турция откри най-дълбокия подводен тунел в света, който се казва „Евразия“, и свързва Азия с Европа под протока „Босфор” Тунелът „Евразия“, построен на 106 метра под водата, е на два етажа и е Последни

"Саграда фамилия"
ЛЮБОПИТНО

Катедралата „Саграда фамилия“ никога не е имала разрешително за строеж

16/10/2016 WORLD BG 0

„Саграда фамилия”  не притежава лиценз за сторителство, това е установила кметицата на Барселона Ада Колау. В близките дни тя ще се срещне с лидерите на храма на Гауди, за да ги уведоми, че трябва да Последни

българин охранител Мурсия
БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ

Испанският младеж, който беше жестоко ударен от български охранител пред заведение в Мурсия, излезе от кома.

03/01/2017 WORLD BG 0

28-годишният Андрес Мартинес, който на 11 декември бе брутално нападнат от българин- охранител на заведение в град Мурсия, е излязъл от кома. За момента Андрес остава все още в интензивното отделение на болницата „Вирхен де Последни

Be the first to comment

Вашият коментар