Въвеждат такси за всички автомобили по всички магистрали на ЕС

Въвеждат такси за всички автомобили по всички магистрали на ЕС. Предложението на Брюксел трябва да бъде гласувано в Европейския парламент.

Европейската комисия обмисля налагането на такси за всички автомобили (леки и товарните моторни превозни средства) по всички европейски магистрали. Предложението на Брюксел ще бъде гласувано в Европейския парламент след малко повече от месец.

Внесеното предложение всъщност е подновяване на Европейска директива 1999/62. Тя е предназначена за движението на големи камиони (12 тона), а от 2012 г. се отнася и за по-малките камиони с маса от 3,5 тона.

Европейската комисия смята на 31 май тази година да публикува следните предложения, които трябва да бъдат одобрени от Европейкия парламент и държавите членки:

– да определи общи правила за Общността относно шофирането с предпазни колани в големите градове,
– да наложи задължително спазване на сега действащия закон за всички пътища на европейската мрежа, което на практика ще принуди налагането на такси за всички магистрали на Европейския съюз. Такси в зависимост от количеството отделен въглероден двуокис, т.е. по-замърсяващите автомобили да плащат повече,
– публична финансова отчетност на правителствата за това къде отиват средствата от събраните такси.

10-те държави с най- безопасни пътища в света

Франция въвежда частни автомобили с радари за засичане на превишената скорост по пътищата

Полицейските автомобили на бъдещето вече са по пътищата на Испания

Be the first to comment

Вашият коментар