Швейцария се сбогува с банковата тайна

банковата тайна

Швейцария, която управлява 25% от чуждестранните активи, депозирани в 266 банки, не успя да удържи на международния натиск и каза сбогом на свещената банковата тайна, която в продължение на десетилетия привлича чуждия банков капитал.

Швейцария, която дълги години се радваше на непробиваемата си банкова система спрямо опитите на трети страни да получат данни за банковите сметки на своите граждани, от 1 януари 2017 година започна да подава информацията за чуждестранните си клиенти към базата данни за автоматичен обмен на информация между 38-те членове на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

За да не загуби статута си на международен финансов център, през 2014 година Швейцария се съгласи да се присъедини към глобалния стандарт на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, а през 2015 г. подписа споразумение с Европейския съюз. Въпреки, че до 2018 година няма да е напълно автоматичен обмена на банкова информация, стъпките, които ще предприеме страната на практика означават заравяне на банковата тайна. Това е много болезнена стъпка за една страна, която е толкова горда от своята банкова тайна, датираща от 1934 година.

Швейцария е безспорен лидер в управлението на частните капитали на чужденци. Според Асоциацията на швейцарски банкери страната е привлякла 25% от световния дял на този бизнес.

Чуждестранните активи допринасят 9,3% от швейцарския брутен вътрешен продукт, а банковия сектор генерира 167 000 работни места и управлява богатство на стойност 6.6 милиарда франка (6,1 милиарда евро), от които половината са от чужбина.
Делото „UBS“.

Това дело е плод на натиска отвън, най-вече на САЩ, с което се започна постепенното подкопаване на основите ба швейцарската банкова тайна докато не се стигна до цялостното й унищожаване.

Швейцария многократно се е опитвала да избегне предоставянето на банковата информация за американските си клиенти, но през 2008 година, когато Министерството на правосъдието на Съединените щати осъди банка UBS и заплаши, че ще й отнеме лиценза, на Швейцария не и остана друг избор.

В този спор се виждаше, че е малко вероятно банката UBS да спечели, а Швейцария не можеше да си позволи да остави да фалира една от най-важните банки за икономиката й. Така, през 2009 г. Швейцария разкри данните на 4 450 американски клиенти, което постави началото на края на банковата тайна.

Къде изчезнаха банкнотите от 500€?

През следващите години пукнатините на банковата тайна стават все по- дълбоки в следствие на:
– разследвания, проведени в САЩ и други страни, които разобличават клиенти на банките в Швейцария
– скандалите с откраднатите данни
– тласъка, даден от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за борбата с данъчните измами.

Така Швейцария започна да дава информация само по искане на държави, с които имат споразумение за избягване на двойното данъчно облагане, но не допускаше сътрудничество докато властите на съответната държава не докажеха, че титулярът на банковата сметка има неплатени данъци.

След 2018 година вече няма да се налага на данъчните власти на други страни да правят запитвания за сметките на своите граждани в Швейцария, защото информацията ще бъде изнасяна автоматично всяка година. Единствено Конфедерация Швейцария все още отказва да сътрудничи оправдавайки се с опасността от кражба на данни.

Be the first to comment

Вашият коментар