Какво е cookie?

Сookie обикновено се нарича просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. „Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.

Какво не е cookie?

Това не е вирус, нито спам, нито spyware, нито отваря прозорци pop-up.

Трайност на cookie?

Дадена cookie остава в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но може междувременно да бъде изтрита от потребителя.

Идентификация на cookie?

Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки си има отделно пространство за съхранение на „Бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или компютъра има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър. От друга страна, „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват различни потребителски сметки.

Какво се случва ако cookies са дезактивирани?

  • Няма да можете да споделяте съдържание от този сайт във Facebook, Twitter или която и да е друга социална мрежа.
  • Няма да можете да персонализирате Вашите географски предпочитания като време, език или обменна монета.
  • Сайтът няма да може да получи информация за посетителите и трафика, което ще му попречи да се адаптира към интересите на посетителите си.
  • Няма да можете да коментирате публикациите, а сайта няма да може да разбере дали сте човек или робот, който се опитва да публикува spam.
  • Няма да виждате рекламните блокове, което ще намали доходите на сайта.
  • Всички социални мрежи използват cookies, ако ги дезактивирате няма да можете да използвате никоя социална мрежа.

Могат ли да се дезактивират cookies?

Да. Не само могат да се деактивират, а и да се блокират.

За да деактивирате cookies на даден сайт трябва да влезете в настройките на Вашия браузър.

Деактивиране на cookies на по-често използваните браузъри

Microsoft Internet Explorer
Tools > Internet Options > Privacy Tab
Използвайте плъзгача, за да зададете опциите, или използвайте допълнителните опции (Advanced…)

Mozillа
Tools > Cookie Manager ИЛИ
Edit > Preferences > Privacy & Security
Задайте опции в точка Cookies
Cookie Sites позволява настройки по домейни: Block/Session/Allow
Stored Cookies отваря прозорец за управление на „бисквитки“, в който се показват подробности за съхранените бисквитки, като има възможност да се изтриват или блокират.

Opera
> Settings > Preferences… ИЛИ
Ctrl+F12
Advanced > Cookies
Accept cookies – използването на бисквитки позволено. Стойността е зададена по подразбиране.
Accept only cookies from the site I visit – позволяване използването на бисквитки само от сайта, който сте посетили.
Never accept cookies – забранено използването на бисквитки.
Delete new cookies when exiting Opera – изтриване на новите бисквитки след затварянето на браузъра. Ако сте посетили даден нов сайт, който запазва информация в бисквитките, след затварянето на браузъра, новосъздадените бисквитки автоматично се трият.
Ask me before accepting cookies – браузърът пита потребителя, дали иска да/не използва бисквитки при нужда.
Manage Cookies – организиране на бисквитките.

Google Chrome
Опции > Разширени настройки
Поверителност > Настройки на съдържанието > „Бисквитки“
Да се разреши задаването на локални данни (препоръчително) – стойността е зададена по подразбиране.
Разрешаване на задаването на локалните данни само за текущата сесия.
Задаването на данни от сайтове да се блокира изцяло.
Да се блокира задаването на „бисквитки“ на трети страни – да/не
„Бисквитките“ и другите данни за сайтове и приставки да се изчистват, когато затварям браузъра си – да/не