Автомобилите без екологичен стикер започват да плащат такси в Барселона

Шофьорите на испански автомобилите без екологичен стикер на Главната дирекция за движение по пътищата (DGT) ще трябва да заплащат по 2 евро на ден, ако искат да се движат в периода от 07:00 часа до 20:00 часа в зоната за ниски емисии (ZBE) в община Барселона.

Таксуването ще започне от 1 януари 2020 г., а всеки автомобил без екологичен стикер ще има право да получава такива разрешения само за 10 дни в годината. Размерът на санкциите за неспазване на това решение ще варира между 200 евро и 1800 евро, в зависимост от категорията на моторното превозно средство и извършеното нарушение. В първите четири месеца, до 1 април 2020 г., полицията ще спира нарушителите и само ще разяснява, но без да глобява.

Глобите ще бъдат два вида:

Леки нарушения– размерът на санкцията ще бъде между 200 евро и 499 евро. Ще се наказват моторите, автомобилите и микробусите, чието тегло не надвишава 3,5 тона (категории L, M1 и N1).

Тежки нарушения– размерът на глобата ще бъде между 500 евро и 999 евро. Ще се санкционират по- тежките микробуси и камионите (категории M2, M3, N2 и N3).

Ако едно нарушение, което се определя като леко, но се извърши в период на обявено високо замърсяване на въздуха, то то автоматично преминава в „тежко”, а тежкото преминава в много тежко, където глобите са между 1000 евро и 1803 евро. При повторно нарушение глобата ще скача с 30%.

Автомобилите с чужда регистрация, които възнамеряват да се движат в зоната за ниски емисии на Барселона през деня ще трябва да заплатят 5 евро за регистрация в нов Градски регистър и да проверят дали отговарят на екологичните изисквания за вредните емисии. Ако не отговарят, то тогава те също ще трябва да плащат по 2 евро на ден.

Какво означават знаците на новите стикери за испанските автомобили

Въвеждат се стикери с екологичната категория на всеки автомобил в Испания

От къде може да се набави екологичен стикер за автомобилите в Испания?

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply