Испания: откриване на банкова сметка без комисионни такси

банкова сметка

Банкова сметка без комисионни такси в Испания. Предупреждаваме, че банките винаги могат да променят критериите си, затова е желателно клиентът предварително да се информира, защото спестяването на таксите за обслужване на банковата сметка вече е възможно, благодарение на нарастващата дигитализация на банкирането. Понастоящем много виртуални банки се управляват на 100% цифрово: от приложение или от уеб версия, поради което успяват да предложат качествени банкови продукти с по-малко административни разходи в сравнение с традиционното банкиране.

Този фактор позволява на виртуалните банки да намалят разходите си и да увеличат ползите за своите клиенти.  Една от тях е премахването на таксите за поддържане на банкови сметки, както за физически, така и за юридически лица. За да сде включат в конкуренцията с дигиталните продукти, някои традиционни банки вече предлагат нови, дигитални сметки, в които няма таксата за поддръжка. Ето някои от тях:

1.- Cuenta Online BBVA на банка BBVA.

Няма условия за откриване и няма комисионни такси за поддръжка
Дебитна карта- безплатна
Преводи на пари- без комисионни такси
Такава банкова сметка може да се открие ТУК


2.- Cuenta N26.

Ако не желаете да работите с испанска банка, то N26 е решението, защото това е немска банкова сметка, с която се оперира на територията на Испания и има над 1 млн. клиенти в страната.
Новият клиент получава безплатна дебитна карта Mastercard.
Такава банкова сметка може да се открие ТУК

3.- Cuenta corriente OpenBank.
Openbank е собственост на банка Santander. Банковата сметка се открива онлайн и е без комисионни. За опериране с нея могат да се използват всички банкомати и банкови клонове на банка Santander.
Безплатна дебитна карта Mastercard
Превод на пари- без комисионни.
Такава банкова сметка може да се открие ТУК

4. Cuenta online SIN, Liberbank
Безплатна дебитне карта, с която могат да се теглят пари от над 18 000 банкови апарата: от апаратите на самата Liberbank, Bankia, Banco Sabadell, Bankinter, Caja Ingenieros, както и всички апарати EURO 6000.
Такава банкова сметка може да се открие ТУК

Информацията, която е изложена в статията, е валидна към 12 октомври 2021 г.

Най-устойчивата банка в света е испанска

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply