Безработицата в Испания продължава да намалява

Безработицата в Испания продължава да намалява, показват данните, изнесени днес от Министерството на труда и социалната икономика. За пореден месец, през март 2022 г., броят на незаетите намаля макар и само с 2 921 души или 0,9%.

През изминалите 31 дни са били подписани общо 1 671 841 трудови договора- 21% повече в сравнение с месец март 2021 г. От тях 513 677 са постоянни.

Общият брой на регистрираните безработни в страната вече е 3 108 763 души, а работещите са 19 834 504 души.

През 2021 г. Испания отбеляза рекорден спад на безработицата когато официално безработните в страната намаляха със 782 232 души, което е най- големия спад за целия XXI век.

Сайтове за търсене на работа в Испания

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Leave a Reply