Безработицата в Испания спадна под 15%

безработицата в испания

Министерството на труда и социалната сигурност съобщи, че безработицата в Испания е спаднала до 14,45%, което е най- ниското равнище от 2008 г. насам. В края на 2018 г. общият брой на заетите лица е бил 19 564 600 души, от които 16,35 млн. души са били заетите в частния сектор, а 3,21 млн. души- в държавния сектор.

През 2018 година безработните в Испания са намалели със 462 400 души. Създадените работни места са били 566 200, което е с 2,98% повече от 2017 г. Данните на годишна база показват, че безработицата в Испания е спаднала до ниво от 14,45%, т.е. все още има 3 304 300 регистрирани безработни.

Според изнесената статистика 7 от всеки 10 или общо 430 000 новосъздадени работни места са били заети от испанци, а останалите 161 400- от чужденци.

Най- много нови работни места (428 100) са създадени в сферата на хотелиерството. Следва сектора на строителството- 136 300, и земеделието- 4 900. За промишлеността статистиката е негативна- работните места в тази сфера са намалели с 3 000.

Две трети или 363 700 от сключените през 2018 г. трудови договори са били постоянни, а 167 300- временни.

Сайтове за търсене на работа в Испания

Испания: Започва наказателна процедура срещу 220 000 души за неправомерно получени обезщетения за безработица и помощи

Европейската комисия подготвя реформа на месечните обезщетения за безработни в целия ЕС

Социално-осигурителни права в Европейския съюз- електронни формуляри

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар