За 10 г. българите, живеещи в чужбина са се увеличили 3 пъти

За 10 г. българите, живеещи в чужбина са се увеличили 3 пъти. През 2008 г. българите на възраст 20- 64 години, които са се били установили да живеят постоянно извън България са били 4,5% от населението. През 2017 г. България се нарежда на 6-то място сред 28-те държави от Европейския съюз по мобилност на своето население.

Данните на Евростат показват, че близо 70% от българите, които през 2017 г. живеят в други европейски държави, имат работа.

Най-висок дял на мобилност през миналата година статистиката отчита за Румъния – 19,7%, а най-нисък – 1% за Германия.

Увеличението на българските изселници спрямо 2007 г. – 8 процентни пункта – е четвърто в Съюза. Румъния е с най-високия ръст от 12,3. Делът на заминалите намалява единствено в Кипър, като през 2007 г. той е бил 7,1%, а през 2017 г. – 3,9%.

За повечето страни-членки важи тенденцията голяма част от изселниците им да са високообразовани, докато в България, Хърватия, Португалия, Литва, Латвия и Естония делът на висшистите сред местното население е по-висок, отколкото сред тези, които са заминали.

Проучването на Евростат показва, че 3,8% от европейците в работоспособна възраст живеят в друга държава от Европейския съюз.

Според данни на Националния статистически институт през 2017 г. 31 586 българи са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, а всеки втори емигрант е на възраст 20 – 39 години. Най-младите емигранти – на възраст под 20г. , са 14.6%, а тези на 60 и повече навършени години – 6.9% от всички емигранти.

Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (22.0%), Обединеното кралство (16.3%) и Испания (12.2%).

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите, включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната. През 2017 г. 25 597 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България.

Българите вече имат право на консулска защита във всички посолства на ЕС

Румен Радев призова българите в чужбина да върнат децата си в България

Be the first to comment

Вашият коментар