Евробараметър: българите са най-малко заинтересовани от проблемите на ЕС

икономически ръст

Българите са най-малко заинтересовани от проблемите на ЕС в сравнение с другите европейци. Това са данните, които Европейският парламент представи въз основа на проучване на „Евро барометър”.

Само 53% от българите са отговорили положително на въпроса дали мислят, че членството в ЕС е нещо добро. Този процент е сравнително по- нисък от 57% от гражданите на останалите европейски страни, които са дали същия отговор.

Според 33% от българите и 26% от гражданите на останалите държави, членки на общността, ЕС „не е нито добро, нито лошо“ нещо. А 8% от българите и 14% от останалите граждани смятат ЕС за „нещо лошо“.

Значително се засилва тенденцията на мненията за по-голяма независимост на отделните страни при взимането на решения. 49% от запитаните смятат, че отделните държави трябва да могат да предприемат действия, макар и не всички от съюза да участват в тях. Докато 46% от българите мислят, че решенията трябва да се взимат единодушно.

Между 60 и 70 процента от участвалите в проучването вярват, че интересите на страната им ще бъдат по-добре защитени в ЕС от заплахите на арабския свят и Китай.

Само 48% от българите смятат, че ЕС може да осигури допълнителна защита на страната им срещу Руските намерения. За разлика от тях мнозинството европейски граждани (71%) са убедени в това.

На въпроса дали гласът на страната им се чува в ЕС, 41% от българите отговарят отрицателно. За гражданите на останалите държави този процент е 33.

56% от гражданите на ЕС активно се интересуват от общо- европейските въпроси, докато само 43% от българите се вълнуват от тях.

Българските граждани са и най-малко заинтересовани в ЕС- 55%, докато в останалите държави този процент е 43.

Разликата между Европейски съюз, Шенген пространство и Европейско икономическо пространство

Be the first to comment

Leave a Reply