Българите, живеещи в Испания трябва да декларират имотите си в България

данъчна декларация

Задължението да се декларират имотите и акциите в чужбина се прилага в Испания от януари 2013 г. и важи за всички лица, които пребивават на територията на страната над 183 дни в годината, т.е. всички българи, живеещи в Испания, които притежават в чужбина (и в България) имоти и/или спестявания на обща стойност над 50 000 евро, трябва да ги декларират пред испанската Данъчна агенция- Agencia Tributaria.

Какво трябва да се декларира?
Банкови сметки, ценни книжа, акции, застраховки, недвижими имоти и т.н.

Крайният срок за подаване на т. нар. Modelo 720- Declaracion Infromativa. Declaracion sobre bienes y derechos situados en el extranjero е 31 март 2020 г. Декларацията се подава само интернет ТУК. Повече информация можете да получите на телефони: 901 335 533 или 915 548 770 всеки работен ден от 9:00 до 19:00 часа.
Процедурата е регламентирана от Orden HAP/72/2013 от 30 януари 2013 г. и от Orden HAP/2194/2013 от 22 ноември 2013 г.

Глобата за направените пропуски е в размер на 150%-200% от сумата на недекларираното. От Данъчната служба заявяват, че испанските граждани и чужденците, постоянно пребиваващи на територията на страната притежават в чужбина акции и имоти на стойност над 156 млрд. евро.

Преди време Европейската комисия излезе със становище, че този данъчен модел в Испания е в разрез с европейската директива за свободно движение на хора и капитали, както и с принципите на единния пазар в общността. Очаква се Европейският съд да се произнесе по този казус, но докато излезе окончателното решение всички граждани, живеещи в Испания ще трябва да се подчиняват на сега действащите нормативи.

5000 данъкоплатци в Испания ще бъдат глобени за недекларирани имоти в чубина

Данъчната агенция на Испания опрости някои задължения на данъкоплатците

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply