Българският език е застрашен от „цифрова смърт”

По света се говорят над 7 000 езика, но не всички ще оцелеят в дигиталната ера. Над 2 500 от тях, сред които е и българският език, вече са в опасност. И голяма част от вината е на смартфоните.

Унгарският лингвист и математик Андраш Корнай е прекарал години наред в изследване на този феномен, който е наречен „цифровата смърт на езиците“.

Интернет има своите ясни фаворити. Има езици, които доминират на виртуалната сцена и Корнай ги нарича „hyperconnected“. Това са английски, испански, японски, арабски и португалски език. А употребата на китайски мандарин в света на цифровите технологии ще изпревари дори английския език.

Онлайн вселената, със своите повече от хиляда сайта, извършва езикова революция чрез въвеждането на новите технологии в нашето ежедневие, като например GPS или гласовите команди в телефона. Тази революция дори налага нов компютърен език, съставен от технически термини и англицизми. Проблемът се задълбочава и с развитието на нови устройства и технологии, които не признават всички езици.

„Много от езиците, говорени по планетата няма да оцелеят в света на глобализираната цифрова информация“,

обясняват от Европейския многоезичен технологичен алианз (МЕТА, акроним на английски език) в доклада си „Европейските езици в дигиталната ера“. Докладът е написан въз основа на резултатите от различни проучвания, наречени „бели книги“, по които са работили повече 200 експерта.

„Смята се, че най-малко 2 000 езика ще изчезнат през следващите десетилетия“,

твърдят анализатори, базирайки се на увеличаващата се разликата между“ големите и малките” езици.

Само в Европа повече от 20 езика са в риск от дигитално изчезване. В това число влизат хърватски, ирландски, латвийски, литовски, малтийски, както и баски, каталонски, румънски, исландски и българският език.

3 признака, които предвещават „неизбежната смърт“ на един език:
1. Липса на употреба, когато другите езици са по-полезни.
2. Липса на уважение и употреба от по-младите поколения.
3. Невъзможност за конкуренция с чуждиците, които опростяват граматиката на трудните езици.

Наближава краят на SIM- картите за мобилните телефони

Испания влезе в ТОП- 20 на страните с бърз интернет

Be the first to comment

Leave a Reply