Важна информация за българите в Испания при проблеми с полицията

Важна информация за българите в Испания при проблеми с полицията. В случай на правни проблеми с Националната полиция (Policía Nacional), Гражданската гвардия (Guardia Civil) или испанския съд, имате право да поискате незабавно ПРЕВОДАЧ С БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И СЛУЖЕБЕН АДВОКАТ.

През последните месеци, поради кризата в Испания, се наблюдава тенденция полицията и съда да не търсят услугите на преводачи, което от своя страна води до грешки при даване на съдебните показания със сериозни последствия при съдебните процеси.

В случай на каквато и да е жалба или даване на показания е много важно да се поиска преводач, дори и да смятате, че владеете езика, тъй като съдебните термините са много по-специфични от разговорния испански език, който се използва при нормално общуване.

  1. Услугите на преводача са важни най-вече, за да се разбере точно кои са юридическите права, които има всеки гражданин в Испания.
  2. Услугите на преводачите и на служебните адвокати в съда, в Националната полиция и в Гражданската гвардия са напълно безплатни за засегнатите лица.
  3. Ползването на услугите на преводачите и на служебните адвокати в съда, в Националната полиция и в Гражданската гвардия е конституционно право и не може да бъде отказано при никакви обстоятелства.
  4. Услугите на преводачите се предоставят от фирми, които се договарят с държавата. Услуги от страна на «приятели» и/или «роднини», владеещи до някаква степен испански език са абсолютно невалидни .
  5. Услугите на преводачите и на служебните адвокати в съда, в Националната полиция и в Гражданската гвардия могат да се ползват по всяко време на денонощието.

Автор: Нелия Добрева

Изчистване на съдебно досие в Испания

Испания екстрадира българин заради Европейска заповед за задържане

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply