Важно: промяна в обслужването в консулските служби в Мадрид и Валенсия

Консулските служби в Мадрид и Валенсия въвеждат промяна в начина на обслужване на гражданите. От 1 януари 2019 г. всички видове такси и услуги вече няма да може да се плащат на гишето в брой, а само посредством банкови (дебитни или кредитни) карти чрез ПОС- терминалите, поставени в двете консулски служби. Промяната се налага, за да бъдат спазени изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Във връзка с тези промени от посолството в Мадрид съобщиха:

Уважаеми сънародници,
Информираме Ви, че във връзка с прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой и на основание Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, считано от 01/01/2019 г., Посолството на Република България в Мадрид ще премине към режим на безкасови разплащания, като приходите от консулски услуги и такси ще се генерират изцяло по банков път чрез картови плащания на наличните в консулските служби ПОС-терминали.

Приходи и плащания в брой ще се приемат по изключение само в екстрени случаи. Предварително ви благодарим за разбирането и съдействието!
от Посолството

Същото важи и за Генералното консулство във Валенсия.

Генералното консулство във Валенсия с ново улеснение за българските граждани

Премеждията на една българка в Генерално консулство Валенсия

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар