Поскъпват всички видове застраховки в Испания

застраховки в Испания

Поскъпват всички видове застраховки в Испания, защото от началото на 2021 г. данъка върху застрахователните премии ще бъде увеличен от 6% на 8%. С тази мярка испанското правителство очаква приходите в държавната хазна да се увеличат с 455 млн. евро.

Новата мярка ще засегне всички видове застраховки: за автомобили, за сгради и имоти, частни здравни застраховки, застраховки живот и т.н.

Почти 79% от семействата в Испания имат сключена поне една застраховка на автомобил, 71,72% имат застраховка на дома, 44,7% имат застраховка за смърт и 21,3% имат частна здравна застраховка.

Задължителна застраховка и за автомобилите в ЕС, които не са в движение

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply