Въвеждат дистанционно обучение по български език и литература за децата, живеещи в чужбина

Работи се усилено по въвеждането на дистанционно обучение по български език и литература за децата, живеещи в чужбина.

Въвеждането на такова обучение е потвърдено и от министъра на образованието и науката в приветственото му слово по случай 10 годишнината от основаването на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ):

„Днес имаме над 300 училища по света, в които на 3 март, 24 май и 15 септември се чува българският химн. Все по-голяма част от българите ще живеят зад граница и ще се увеличават. Най-малкото няма да намалява склонността към пътуване. Все повече хора ще искат да се върнат обратно в България и да знаят български език. Това поставя предизвикателства към нас да развиваме политиката. Дистанционното обучение ще е възможност за онези деца и ученици, където няма голяма българска общност и училище, също да усвоят езика. В днешния глобален свят, в днешното световно общество във все по-голяма степен нашата родина ще бъде обединена от нашия език и култура”.

От АБУЧ се гордеят, че съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“ са разработили за неделните училища в чужбина адаптирани учебни програми по български език и литература. Предстои утвърждаване и на адаптирани програми по история и география на България.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев е приветствал усилията, положени за признаването на българския език като матуритетен в страните, където има многочислени български диаспори. Според него българските институции трябва да продължат започналата през 2008 година политика за подкрепа неделните училища увеличавайки бюджета и финансирането им.

Заместник- министърът на образованието и науката Деница Савчева е заявила по същия повод:

„Благодарение на учителите в българските училища зад граница 24 часа в денонощието на всички континенти в 40 държави от новата учебна година 13 334 деца ще учат български език”.

В България стартира кампания за набиране на учебници за българските училища в чужбина

Be the first to comment

Leave a Reply