Испания: RENTA 2020- годишната данъчна декларация за Данък общ доход (IRPF)

данъчна декларация

От днес, 07.04.2021 г. започва кампанията Renta 2020 за подаване на годишната данъчна декларация за Данък общ доход (IRPF) на физическите лица, които са извършвали трудова дейност или чиято фискална резиденция се е намира на територията на кралство Испания през 2020 г.

В продължение на три месеца повечето испанци и чужденци ще уреждат сметките си с испанските данъчни власти.

Кой трябва да подава данъчна декларация Renta 2020?

Данъчна декларация трябва да подават всички физически лица, които имат приходи, надхвърлящи определения от закона лимит, посочен в следващия въпрос.

Кой не трябва да подава данъчна декларация Renta 2020?

Гражданите, чиито доходи през 2020 г. не са надвишили 22 000 евро и са изплащани от един и същ работодател. Границата пада до 14 000 евро на година, когато приходите са от две места и доходите, получени от второто и следващите места надхвърлят 1 500 евро годишно. Например:

  • През 2020 г. данъкоплатецът е работил на две места
  • През 2020 г. данъкоплатецът е работил на едно място и в същото време е получавал и пенсия
  • През 2020 г. данъкоплатецът е работил, получавал е пенсия и в същото време е получавал и приходи от наем на имот и т.н.

От подаване на данъчна декларация са освободени и всички данъкоплатци, които са получавали през 2020 година доходи от недвижими имоти, които не са надхвърлили сумата от 1 600 евро.

Начини и срокове за подаване на данъчната декларация:
Данъчната декларация Renta 2020 може да се подаде по електронен път чрез сайта на испанската Данъчна агенция (Agencia Tributaria) в периода от 7 април 2021 г. до 30 юни 2021 г.

Желаещите да подадат лично данъчната си декларация в районната данъчна служба ще могат да го направят от 2 юни 2021 г., ако обстоятелствата го позволяват и след като предварително се вземе час. 

За всякаква информация, свързана с данъчната декларация Renta 2020 и взимане на час за подаването ѝмогат да се използват следните телефони: 901 12 12 24 / 91 535 73 26 и 901 22 33 44 / 91 553 00 71 (работното време е от понеделник до петък от 09:00 до 19:00 часа) или на сайта на Данъчната агенция.

Българите, живеещи в Испания трябва да декларират имотите си в България

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply