Испания: трябва ли да се сменя шофьорската книжка при смяна на адреса?

смяна на шофьорската книжка

Трябва ли да се сменя шофьорската книжка при смяна на адреса? Отговорът е: самата шофьорска книжка- „не”, но адреса- „да” и то в срок от 15 дни.

Притежателите на шофьорска книжка и собствениците на моторни превозни средства могат да бъдат глобени с 80€, ако не заявят промените в адресната си регистрация в испанската Генерална дирекция за движението по пътищата (DGT) в гореспоменатия срок.

Шофьорската книжка:
Притежателите на шофьорска книжка трябва да уведомят Генералната дирекция за движението по пътищата (DGT) за смяната на адреса, за да получават всичката кореспонденция (напр. глоби) на новото местожителство. Самата шофьорска книжка не се сменя докато не ѝ изтече валидността.

Процедурата по смяна на адреса може да се извърши по три начина:

  • По интернет: влизайки ТУК, но за да направите промените ще трябва да имате електронен подпис.
  • В офисите на Генералната дирекция за движение по пътищата (DGT), като си запазите час ТУК или като се обадите на телефон 060.
  • В кметството

Смяната на адреса е безплатна процедура. За нея е необходимо да се попълни съответния формуляр, да се представи шофьорската книжка и удостоверение за адресна регистрация, с което да удостоверите промяната на адреса.

Собствениците на моторни превозни средства
Собствениците на моторни превозни средства задължително трябва да заявят промяната на адреса, за да може данъкът за циркулация да се плаща в кметството на новото местоживеене. Промяната може да се направи по същите три начина, описани по- горе.

Автор: Албена Йорданова

В Испания въвеждат дигитална шофьорска книжка

Издадоха сертификат вместо шофьорска книжка на българин, живеещ в чужбина

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply