Два нови пътни знака по пътищата на Испания

пътни знака

Два нови пътни знака по пътищата на Испания въведе от началото на месец юни 2021 г. Главната дирекция за контрол на движението по пътищата (DGT).

Първият пътен знак обозначава началото на зона с ниски вредни емисии, в която е забранено преминаването на моторни превозни средства, които нямат съответния екологичен стикер, обозначаващ, че не замърсяват околната среда. Т.е. по този участък могат да се движат само МПС със стикери 0, Есо и С.

Вторият знак предупреждава, че се навлиза в опасен участък, по който стриктно се следи за спазване на максималната позволена скорост.

Експериментират пътищата в Испания да се асфалтират със студен асфалт

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply