Националност на дете, родено в Испания от родители българи

Каква националност има дете, родено в Испания от родители българи? Според член 17.1 и 17.2 от испанския Граждански кодекс децата, родени в Испания от родители чужденци (в случая българи) приемат националността на родителите си.

Родените деца в Испания от родители българи могат да подадат (чрез родителите си) документи за испанска националност не по- рано от 1 година след раждането. До тогава трябва да бъдат извършени всичките процедури по издаване на български акт за раждане с единен граждански номер *(ЕГН) и български международен паспорт.

По принцип Испания не признава двойно гражданство с България, но това не важи за децата, родени в Испания. Те могат да имат и двете националности до навършване на пълнолетие или 18 годишна възраст, когато ще трябва да се откажат от едното.

Автор: Албена Йорданова за сайта Българи в Испания и по света

Узаконяване на новородено дете в Испания, чиито родители са български граждани

Защо Испания не признава двойното гражданство и трябва да се откажем от българското

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply