Осигуровки на домашните помощници в Испания

Социалната осигуровка на домашните помощници в Испания трябва да се внася всеки месец независимо от броя на работните часове (максимум 60 часа седмично). Тя се състои от две части: вноска, която се внася от работодателя и вноска, която се внася от работника, която е по- малка.

Ако месечните вноски към Социалното осигуряване се внасят от работодателя, то той трябва да удържи от заплата на работника съответната сума. Ако ги внася работника, то работодателят трябва да добави към заплата своята част.

Стойност на месечната вноска според заплатата:

Припомняме, че от 1 януари 2021 г. заплатата на домашните помощници не може да е по- ниска от минималната работна заплата за страната. При работно време от 40 часа седмично минималното месечно заплащане при 14 заплати не може да бъде под 950€ на месец, а при 12 заплати- 1 108,33€. Това означава, че годишно работникът трябва да получава минимум 13 300€.

В случаите, когато домашните помощници работят с работно време по- малко от 40 часа седмично, например 25 часа седмично, заплатата може да се изчисли по следния начин:

  • При 14 плащания в годината:
    (950€Х25)/40=593,75€
  • При 12 плащания в годината:
    (1 108,33€Х25)/40=692,71€

Как се изчислява заплатата на домашните помощници в Испания през 2021 г.?

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply