Европейската комисия заплаши Испания със съд

В годишния си доклад за политиката за опазване на околната среда Европейската комисия изпрати на Испания ултиматум за постоянното нарушаване на допустимите нива на замърсяване на въздуха в три области: Мадрид, Барселона и Vallès-Baix Llobregat.

Европейската комисия се позовава на фактите, които показват, че предприетите от испанските власти планове и мерки са недостатъчни. Докладите и данните, представени от испанското правителство за периода 2010-2014 показват постоянно подобряване на нивата на азотен диоксид (NOX), както в областта на Барселона, така и в Vallès-Baix Llobregat и Мадрид, но подобрението е незначително, тъй като е на границата на допустимия лимит“.

Като се има предвид, че стойностите на азотния диоксид са винаги на границата и не падат под нея, Комисията счита, че мерките, предприети от Испания са неуспешни“, подчертават източници от изпълнителната власт на ЕС.

Брюксел дава на Испания два месеца срок, в който да представи пред изпълнителната власт новите мерки, които възнамерява да предприеме за справяне със ситуацията. Ако отговорът не бъде задоволителен за изпълнителния орган на Европейския съюз следващата стъпка ще бъде подаване на жалба до Съда на общността.

От 2008 година в Европейския съюз действа законодателство, което поставя лимити на замърсяването на въздуха, които трябва да бъдат спазвани и изисква от държавите-членки да ограничат излагането на гражданите на вредни замърсители като азотния диоксид (NOX).

ЕК дава на Испания срок от два месеца, за да смекчи наказанията за не деклариран имот в чужбина

Европейските синдикати искат вдигане на заплатите

Европейският парламент одобри споразумението за свободна търговия с Канада CETA

Европейската комисия подготвя реформа на месечните обезщетения за безработни в целия ЕС

Европейската комисия откри нарушения около обществените поръчки в България и започва процедура срещу страната

Европейската комисия завежда дело срещу България