Издаване на европейска здравна карта в Испания

европейска здравна карта

Европейската здравна карта е задължителен документ за пътуване в чужбина. Сключването на здравни осигуровки тип Asisa, Dkv или Adeslas не могат да я заменят, тъй като те имат само допълващо покритие.

В Испания Европейската здравна карта може да се извади по три начина:

  • В офисите на Социално осигуряване (Seguridad Social), като предварително се запише час.
  • По телефона: 901 166 565
  • По интернет ТУК

И при трите начина картата ще пристигне по пощата на адреса на титуляра в рамките на 10- 12 дни.

Подновяването на европейската здравна става по същите начини както и издаването ѝ. Това, обаче, трябва да стане 30 дни преди изтичането ѝ, ако се ще се прави по първите два начина. Ако ще се подновява по интернет трябва да стане 60 дни преди изтичането ѝ.

Европейската здравна карта е валидна за страните, членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария.

Много е важно да се знае, че картата:

  • не покрива разходите, ако пътуването в чужбина е с цел получаване на лечение на съществуващо заболяване, планирана интервенция или дългосрочно лечение.
  • не гарантира безплатно обслужване. Тъй като здравноосигурителната система на всяка държава е различна, услуги, които не се заплащат у дома, може да не са безплатни в друга държава.

Испанското здравеопазване отново на 3 място в света, българското- на 56

Здравеопазването в Испания

Испания харчи най-малко за здравеопазване в ЕС, а има най-здраво население

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply